Olav Bjotveit: Stell pent med bøndene

Dyrehelsa i Norge er god, og må tas vare på, skriver Olav Bjotveit i dette leserinnlegget.

Dyrehelsa i Norge er god, og må tas vare på, skriver Olav Bjotveit i dette leserinnlegget. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Olav Bjotveit slår et slag for den norske bonden og de norske husdyras folkehelse i dette leserinnlegget.

DEL

LeserbrevEt robust og konkurransedyktig landbruk er en viktig sysselsettingsnæring spesielt i tider med økt arbeidsledighet og lavkonjungtur.

Det er derfor viktig at årets jordbruksforhandlinger sikrer bøndene en inntekt på linje med andre grupper, og at fordelingen av inntektsrammen ikke fører til svekkelse av distrikts- og strukturprofilen.

Dette har vært tilfelle i de to årene Fremskrittspartiet har hatt landbruksminister.

Statens ansvar

Inntektsrammen må være så stor at økonomien løftes i alle produksjoner, distrikter og bruksgrupper.

Dette vil sikre sysselsettingen og forhindre at mange bønder som har små og mellomstore bruk drives ut i arbeidsledighet, matvaresikkerheten svekkes og kulturlandskapet gror igjen. Staten må sørge for at vi får et småskalalandbruk spredt over hele landet, og familiejordbruket må være bærebjelken.

Vi må ta vare på vår gode dyrehelse, som er blant den beste i verden.

Satsing på familiejordbruket er det billigste og mest robuste jordbruk vi kan ha. Blir bruka så store at de krever store investeringer og innleid arbeidskraft, øker kostnadene og matvarene blir dyrere.

En utvikling mot fabrikkproduksjon i husdyrbruket, vil føre til et uetisk husdyrhold og utstrakt bruk av antibiotika, slik vi er vitne til i de landene som har denne form for husdyrhold.

Mye bruk av antibiotika

Ifølge en nylig utarbeidet rapport fra European Midicines Agency, bruker Tyskland 48 ganger mer antibiotika per kilo kjøtt sammenlignet med Norge.

Nederland bruker 19 ganger mer per kilo kjøtt, og Danmark 12 ganger mer. I norske kjøttprodukter er det ikke funnet rester etter antibiotika som overstiger grenseverdiene.

Antibiotikaresistente bakterier er en global helsetrussel, advarer Verdens helseorganisasjon (WHO). Uten rask handling er vi på vei mot en post-antibiotika-æra, der vanlige infeksjoner og småskader igjen kan drepe, slår WHO fast.

God, norsk dyrehelse

Vi må ta vare på vår gode dyrehelse, som er blant den beste i verden.

Da bør ikke Fremskrittspartiet legge opp til en landbrukspolitikk som går den motsatte vei.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags