En fullsatt Norderhov kirke fikk en konsert av ypperste klasse.

Med seg hadde hun to meget gode musikere, Håvard Mandt og Tormod Melaas-Holm. De var med og gjorde lydbildet komplett.

Kristin sin stemme er vi på Ringerike vel kjent med og skulle være godt forberedt på hva vi hadde i vente. Likevel blir vi emosjonelt overveldet hver gang. Hennes stemmeprakt dekker like godt de vare og følsomme melodier som de kraftige og høye toner.

Det er, etter min mening, ikke å ta for hardt i at hun er i den ypperste nasjonale klasse i denne sjangeren. Hun er flink til å binde konserten sammen ved å være sin egen konferansier, og hun understreker teksten i sangene på en fin måte med sine enkle bevegelser. Her er det ikke bare godt for øre, men også for øye.

Da applausen etter «O helga natt» hadde lagt seg og vi var på vei ut av en flott lyssatt kirke, kunne vi høre mange som lavmælt uttrykte sin tilfredshet ved bruk av superlativer.

Takk, Kristin, for en stor opplevelse, igjen.