Svevebanen til Kleivstua – en turistattraksjon.

17. mars 1948 ble det åpnet taubane mellom Sundvollen og Kleivstua.

Vertskapet på Kleivstua, Leif og Inga Falck, hadde fått anlagt banen. Byggepris 100.000 kroner. Turen en vei tok 14 minutter, var 1.250 meter lang, og kostet to kroner.

På en time kunne det fraktes 150 personer opp Krokkleiva. For historisk interesserte: Taubanen ble opprinnelig bygget av tyskerne, og fraktet materiell mellom militæranlegget i Moesmoen og Jevnaker stasjon.

Taubanen i Sundvollen ble en stor suksess. 56.000 passasjerer allerede første sommeren. Banen ble omgjort fra stolheis til tønneheis i 1958. Men ble nedlagt i 1978.

Torgeir Haave Bentsen

Første tur med Kleivbanen 17.3. 2023 – 75 år etter oppstart forrige taubane?

 

Tid for ny taubane?

Ringeriksbane og stasjon i Sundvollen vil innebære omfattende utbygging og stor trafikkøkning. Håndtering av tunnelmasser, med utfyllinger i fjorden, og baneanlegg med stasjonsbygg og parkeringsarealer. Vil bety kostnader i størrelsesorden tre-fem milliarder kroner? Kanskje mye mer.

Ringeriksbane via Sandvika er blitt et rikspolitisk prestisjeprosjekt. Nå må lokalsamfunnet kjenne sin besøkelsestid!

Bane Nor-planleggerne har interessante utfordringer. Men for bosatte i Sundvollen/Kroksund vil veibru og stasjonsbygging bety store påkjenninger. I et slikt perspektiv bør staten kunne spandere noe tilbake til befolkningen. Og samtidig skape økt trafikkgrunnlag for en Ringeriksbane!

Hvorfor ikke ta lærdom av og gjøre som Norsk Hydro. Store inngrep skjedde i Rjukan-samfunnet, så i 1928 bygget Hydro en taubane opp fra Rjukan. Som gave til befolkningen. Slik at de kunne komme opp i solen vinterstid; også Sundvollen er uten solen vinterstid!

Taubanen i Krokkleiva kostet 100.000 kroner i 1948. En ny bane i dag: 100-200 millioner kroner?

Mye kan spares ved bruk av Fellesprosjektets ingeniørkompetanse og kontaktnett i næringslivet. Første tur med Kleivbanen 17.3. 2023 – 75 år etter oppstart forrige taubane?

Et drømmescenario – hva om det lykkes? Kommunen og hotellene kan lage et driftsselskap, og søker medvirkning i fylke/stat, og hos sponsorer. Krossobanen AS eies i dag av Tinn kommune (6.500 innbyggere), med 95,7 prosent. Driftsbudsjett normalår ca. 3,5 millioner kroner. Driftes med gondoler/ kabinvogner. Banelengde 1.000 meter, og reisetid 4,5 minutter. Pris en vei 65 kroner for voksen og 30 kroner for barn. Gratis parkering. Årlig 90.000 reisende. Krossobanen: Ta en kikk via internett!

En gondolbane vil være et flott supplement til Dronningveien.

 

Markagrensen

Dersom planene for Ringeriksbanen videreføres, selv uten stasjon i Avtjerna, vil et intercity togtilbud kreve mangedoblet bosetting i Sundvollen/Kroksund.

Hvorfor ikke legge press på statlige myndigheter, og kreve tilpasninger i markagrensen? Staten har nylig, tross lokal motstand, tillatt bygging av nasjonalt beredskapssenter for politiet i Taraldrud i Ski kommune. Et område beliggende i Sør-Marka. 720 dekar vernet del av Marka ble frigitt for bygging av beredskapssenteret.

Hole kommunes areal på 195 kvadratkilometer fordeler seg hovedsakelig på skog og vann. Dyrket mark utgjør 10-15 prosent.

Intercitytog, med hyppige avganger, vil kreve langt større utbyggingsarealer og langt flere innbyggere enn hva et såkalt nærområde til en stasjon i Sundvollen kan gi plass til. Bane/vei vil stjele mye dyrket mark gjennom bygda.

Hvorfor skal ytterligere dyrket mark brukes til boligbygging? I stedet må utbygging som berører skogarealer i Holes del av Marka vurderes. Boliger i området Kleivstua/deler av den Bergenske kongevei vil bety bo- og aktivitetskvaliteter i overkant av Holmenkollen!

Ville være en gjenytelse for påkjenninger og inngrep som en Ringeriksbane vil påføre holebygda.

 

Spennende døråpner

En gondolbane vil være et flott supplement til Dronningveien. Til daglig lokaltrafikk og til turisme. Enormt turistpotensial! Sundvollen/Kleiva og hotellene var yndet turistmål 100 år tilbake. Interesserte: Les bygdeboka!

Med intercitytog og helårs gondolbane i Kleiva kan historien gjenta seg. Drømmeopplegg: dagsturer på tog/uten bil og unik panoramautsikt med gondol for familier fra Oslo og Bærum. Og for ski- og sykkelentusiaster: Intercitytog til Sundvollen – lokal matpause/ lunsj – banen opp til Kleivstua. Derfra – full fart hjemover. Kremopplevelse for syklister og skiløpere!

Håper Bane Nor innser og benytter en slik mulighet til økt trafikkgrunnlag for banen, og samtidig til glede og nytte for lokalsamfunnet.

Ville være en gjenytelse for påkjenninger og inngrep som en Ringeriksbane vil påføre holebygda, men som mangelfullt beskrives og tallfestes i planprosessene.