Perler, nåler, rettergang og straff | Terje Aurdal

Av
DEL

MeningerHvor høye og mørke må lovens voktere være for å oppnå at allmuen har skjønt hvor grensene går ? I denne saken tror jeg den alminnelig oppfatning er at grensen er satt langt utover det nødvendige.

Enhver lov og forskrift har imidlertid sin intensjon, sin hensikt. En sakstype som dette, som er blitt behandlet og belyst opp til lovens intensjon, bør avsluttes, gjerne statueres med et rimelig forelegg/bot.

Vi i almuen vil aldri forstå hvorfor dette betraktes som en kriminell handling, med en rettergang som krever advokater, dommer og bruk av kostbar tid og lokaler. Loven har sin intensjon, men jeg tror ikke at intensjonen innehar en straffeforfølgning.

En slik forfølging må i tilfellet ha sin bakgrunn i at det er grovt, i bevisst vinningsøyemed og eventuelt gjentagende.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags