Gå til sidens hovedinnhold

Hva skjer i Høyre?

Øyvind Lien

Nyhetsredaktør i Ringerikes Blad

Artikkelen er over 5 år gammel

Kommentar Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Debattstrategien i Ringerike Høyre er mildt sagt uklar. En konflikt om hvem som skal mene hva - og på hvilket tidspunkt - kommer til overflaten i et leserinnlegg i Ringerikes Blad: Leder Marit Hollerud og gruppeleder Runar Johansen sier følgende:

«Man bør være varsom med å kritisere alle som har en annen mening enn en selv».

På vegne av partiet har ledelsen behov for å ta avstand fra meninger som partiets kommunestyrerepresentanter Inger Kammerud og Lise Bye Jøntvedt bringer til torgs.

Eller mer korrekt – de understreker at deres meninger ikke er behandlet i partiet.

Byutvikling generelt, og gågateløsninger spesielt, har vært tema for avisinnlegg fra Kammerud og Bye Jøntvedt.

Sistnevnte spilte opp konkrete forslag til hva som bør gjøres gjennom flere innlegg sist høst, og ga dermed viktige bidrag til debatten.

Og debatt er viktig i en region som står foran store endringer og spennende utfordringer.

Tause politikere trenger vi ikke. Politikere er valgt av folket for å ta avgjørelser, og da forventer vi at de har meninger. Derfor er debatten som de to Høyre-representantene fører, så viktig.

Til dere andre i det politiske miljøet – følg eksempelet, og delta i debatten. Sett dere inn i saker, og spill opp til debatt.

Vi skal naturligvis ikke underslå utfordringer i at engasjementet blant enkeltpersoner overgår felleskapets.

Kammerud/Bye Jøntvedt representerer et parti, og ryggdekning internt er ikke bare positivt, men ganske nødvendig i det lange løp.

Ikke minst for å unngå det underlige i at partiledelsen rykker ut og tar avstand fra sine egne representanters meninger.

Så kan det godt hende at de to har forsøkt å føre debatten internt, men ikke lyktes, og at det derfor har utviklet seg en åpen konflikt.

Nå er det å håpe at debatten ikke dempes. Det engasjementet som ligger der, må utnyttes og utvikles.

Høyre bør snarest mulig sammenkalle til en meningssamling, der konkrete saker tas opp. Der bør også Kammerud/Bye Jøntvedt gis ryggdekning for å fronte en debatt som er både verdifull og viktig.

I samme møte bør alle minne hverandre på at det er tillatt å kritisere andres meninger også, ikke bare egne…

Kommentarer til denne saken