De tre kommunene Hole, Ringerike og Jevnaker har sett nærmere på ulike forhold knyttet til en eventuell sammenslåing.

Noen av kommunene vurderer folkeavstemning, mens Hole synes å la det bli med en innbyggerundersøkelse.

LES OGSÅ: Hole-politikere: Vil ikke la folket avgjøre kommunesammenslåing

I debatten virker det i hovedtrekk som om det bare er snakk om hele kommuner som skal/kan slås sammen. Slik er det jo ikke.

Demokratisk overgrep

Således vil enhver folkeavstemning eller undersøkelse kunne bli et demokratisk overgrep mot minoritetsinteresser. Til vanlig er det demokratisk å la folket få bestemme eller ytre sin mening når det gjelder forhold som på like fot gjelder alle innbyggerne uansett hvor de bor.

Imidlertid er det vanskelig å se at folk på Røyse eller i Vik skal bidra til å avgjøre om Sollihøgda skal være i Hole eller en annen kommune.

Like lite som folk her oppe bør kvalifisere som meningsytrer om andre kommunedelers fremtid.

Egen undersøkelse

Sollihøgda vel arbeider med en egen undersøkelse der beboerne her skal få si sin mening om hvor grendesamfunnet bør høre hjemme.

Dersom denne holder et tilstrekkelig profesjonelt og kvalitativt høyt nok nivå, kan resultatet vise seg å være en god veiledning til Hole kommunes besluttende organer.

Det kan neppe noen annen undersøkelse eller måling være.

LES OGSÅ DISSE LESERINNLEGGENE: