Det er fortjenstfullt at Ringerikes Blad vier situasjonen på Sollihøgda oppmerksomhet. I helgen besværer ordfører Per Berger seg over hva som kommer til å skje dersom hele Sollihøgda blir en del av Bærum kommune, slik et klart flertall her oppe vil.

Bergers bekymring virker en smule valgkampaktig, og er således et bomskudd i forhold til hva saken dreier seg om. Dessuten: En plan skal gjennomføres, og når det gjelder gjennomføring av viktige forhold for Sollihøgda, er det nok å minne om problemene med strømtilførselen, at vi har mistet skolen og postkontoret, og at mange fortsatt har septiktømming fra kum.

Mye kunne vært gjort fram til nå.

Det er naturlig også å minne om ordførerens evne til å holde valgkampløfter – eiendomsskatt skulle ikke komme på tale. Nå er den her, få måneder etter valget. Hans troverdighet er sterkt svekket.

Saken her opp gjelder i hvilken grad Sollihøgda skal samles til ett samfunn, og i tilfelle ja, hvor skal samfunnet høre hjemme. Det var det vellets uformelle undersøkelse dreide seg om.

Resultatet ble et overveldende og ubestridelig flertall for ett samfunn med tilhørighet i Bærum kommune. Årsmøtet vedtok at velstyret skulle følge opp folkemeningen, men likte åpenbart resultatet så lite at de valgte å endre spillereglene underveis.

Annerledes tenkende skal åpenbart ikke forstyrre velstyrets ferd.

Lennart Hovland og Ole A. Westberg

Beboere på bærumssiden får ikke lenger stemme, angivelig for at de kommer til å stemme for at de fortsatt skal høre til Bærum.

De på holesiden som skal stemme, men som ikke kan møte, kan sende fullmakt med en annen – med bankkort eller annen ID (med fullt personnummer på) som legitimasjon dersom de ikke vil låne bort sertifikatet.

Noen av oss liker ikke at de styrende og ansvarlige endrer spillereglene underveis. Når man spiller ludo og ikke liker egen posisjon underveis, er det neppe noen av medspillerne som liker at spillereglene endres til fordel for den som ikke liker egen innsats.

Det gjør ikke vi heller og har derfor bedt om dialog med velstyret for å holde prosessen på veien. Svaret er at vi er blitt bedt om å holde fingrene av fatet. Annerledes tenkende skal åpenbart ikke forstyrre velstyrets ferd.

Dette er synd, men sant.

Derfor bommer ordførerens valgtale i Ringerikes Blad. Folkets dom er tydelig, de vil til Bærum.

Nå gjelder det å sørge for at folkemeningen respekteres og følges opp.

Oppfordringen blir da: Alle som vil forsvare folkemeningen må møte på årsmøtet 31. mai og stemme for det. Kan man ikke møte, skal vi sørge for at din fullmakt bringes frem for det ekstraordinære årsmøtet.

LES OGSÅ: Sollihøgda-innbyggerne stemmer over Hole-exit 31. mai