Skal Ringerike, Hole og Jevnaker regjere hver for seg også i årene som kommer, eller skal grensene flyttes?

Dette er det store spørsmålet som skal avgjøres om bare noen uker. Og det er du og jeg som skal mene noe om det.

Våre tre ordførere, og de aller fleste andre sentrale politikere i Ringerike, Hole og Jevnaker tillater seg foreløpig ikke å mene noe i den ene eller andre retning.

Det er nå dere folkevalgte må vise hva dere duger til.

Øyvind Lien, nyhetsredaktør i Ringerikes Blad

Takke meg til en real politisk valgkamp.

Da står politikerne på rekke og rad og diskuterer detaljer, som sammenlignet med den omfattende kommunereformen bare er parenteser både i historien og i politikken.

Da er det ingen som snakker om at velgerne først må få muligheten til å bestemme seg, før politikerne kommer med sine synspunkter. Nei, da stoppes vi på gata for å høre hva dere mener. Noen ringer til og med på dører.

Men når vi nå stor overfor en av de største avgjørelsene i dette århundret, er tonen en ganske annen. Nå skal vi tenke selv, før vi gjør oss opp en mening.

Jeg vil si det er fullstendig misforstått. Det er nå dere folkevalgte må vise hva dere duger til. Det er dere som sitter tettest på beslutningene, og kan evne å sette dere inn i en ny hverdag. For alle oss andre blir det mest følelser.

Hva er best for alle oss som bor i de tre kommunene, med tanke på tjenester, oppvekstvilkår og utvikling for øvrig?

Jeg ønsker svar på følgende enkle spørsmål fra i første rekke ordførerne, men også partiledere og gruppeledere:

Til ordfører Kjell  B. Hansen: Bør Ringerike innlemme nabokommunene i en storkommmune. I så fall hvorfor/hvorfor ikke?

Til ordfører Lars Magnussen: Bør Jevnaker søke seg sammen med Ringerike. I så fall, hvorfor/hvorfor ikke?

Til ordfører Per R. Berger: Bør Hole søke seg sammen med Ringerike. I så fall, hvorfor/hvorfor ikke?

Dersom våre folkevalgte ikke toner flagg og argumenter nå, er ufallet av denne prosessen nærmest gitt. Folk flest er fornøyde med det de har. Det bestående er det tryggeste, for det kjenner vi best. Teorien er både gammel og selvsagt. Derfor må noen fortelle oss hva som taler for og hva som taler imot. Utfordringen er herved gitt.

Til dere politikere, som ved valg er gitt mandat til å styre og gå foran: Dere har få uker igjen på å ta styringen og vekke debatten.