Gå til sidens hovedinnhold

Mons-Ivar Mjelde (Ap): Lokaldemokrati uavhengig av kommunens størrelse

Artikkelen er over 4 år gammel

Hvor stor kommunen er, er ikke avgjørende for lokaldemokratiet, mener Aps Mons-Ivar Mjelde i dette leserinnlegget.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommunen er en betegnelse på et geografisk avgrenset område eller felleskap som nyter en viss grad av selvstendighet i forhold til overordnende organer kan, vi lese i Store norske leksikon. Reglene for hvordan kommunene skal organiseres og drives er gitt i Lov om kommuner og fylkeskommuner, senest endret i 2016.

Noe av hensikten med kommunene og kommuneloven er å styrke kommunene som selvstendige politiske enheter med tilhørende oppgaver gjennom lokaldemokratiet. Kommunenes oppgaver har endret seg gjennom alle tider.

Lokaldemokratiet vil fungere om de folkevalgte tar sin rolle som folkevalgt for kommunen.

Mons-Ivar Mjelde (Ap)
Ville Tyristrand vært bedre alene?

I utredningen mellom Hole, Jevnaker og Ringerike på Tjenesteyting kan vi lese:

Kommunene har i dag en bred og omfattende oppgaveportefølje, med ansvaret for sentrale velferdstjenester som barnehager, grunnskoler, helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester. Videre har de ansvaret for bibliotek, ulike kulturtiltak, brannvern, kommunale veier, lokalt miljøvern og renovasjon.

Kommunen min gir meg disse tjenestene. Jeg fikk dem når jeg bodde på Tyristrand i min barndom, og jeg får dem nå som jeg bor i Hønefoss. Tyristrand var egen kommune frem til 1964, hvor det ble en del av nye Ringerike sammen med Hole, Norderhov, Ådal og en liten del av Flå.

Ville jeg hatt en bedre oppvekst om Tyristrand fortsatt var egen kommune på 80- og 90-tallet? Vi vet ikke svaret hundre prosent, men jeg tror ikke det.

Jeg tror at tjenestene kommunen tilbyr har en fordel med tanke på kommunens størrelse. Kanskje det er slik at det daglige går sin gang om Hole, Jevnaker og Ringerike fortsetter som før. Folk flest vil kanskje ikke merke så mye, eller vil de kanskje det? Hvordan står det til med de kommunale tjenestene?

Større fagmiljøer

I en ny kommune vil fagmiljøene nødvendigvis bli større og enkelte tjenesteområder vil få tilgang til kompetanse som tidligere bare fantes i den ene kommunen. Større faglig miljø vil gi muligheter for større grad av spesialisering, felles og bedre kvalitetssikring, kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling.

Fagmiljøene vil, riktig organisert, bli mindre sårbare ved sykefravær og vakanser, og vil lettere kunne rekruttere nødvendig kompetanse. Erfaringsgrunnlaget vil være større og bredere. Større fagmiljøer vil også gjøre det lettere å organisere større stillingsprosenter/fulle stillinger, viser utredningene fra fagmiljøene som svar på dette.

Ja, vi samarbeider på en rekke områder i dag mellom de tre kommunene. Det er vel og bra, man kan nyte godt av hverandre til en viss grad, men hvordan er det da med lokaldemokratiet når en kommune leverer tjenester til flere andre? Hvilken styring og politisk makt har en kommune over tjenester man kjøper av en annen kommune? Man har makten til å si opp avtalen, men har man kompetansen til å drive den selv?

Frykten for mange jeg snakker med er at lokaldemokratiet svekkes om Hole, Jevnaker og Ringerike blir en ny kommune. Jeg tror de tre kommunene som en felles bo- og arbeidsregion blir en bra, ny kommune.

Lokaldemokratiet vil fungere om de folkevalgte tar sin rolle som folkevalgt for kommunen. Det betyr at som i dag skal innbyggerne få sine tjenester levert på eksempelvis Bergerbakken, Røyse, Sokna og Haug. Og de folkevalgte skal fatte beslutninger og gjøre prioriteringer som gavner kommunens innbyggere.

Framtiden

Det er vanskelig å spå fremtiden. Fremtiden vil by på nye utfordringer vi i dag ikke har hørt om, vi blir eldre, får nye sykdommer, vi skal lære helt nye ting som i dag ikke er oppfunnet, kunnskap er fremtidens rikdom og en kommune er ansvarlig for både eldreomsorgen og grunnskolen.

Jeg har troen på at en ny kommune med et fungerende lokaldemokrati er en del av løsningen.

Kommunen er for meg et verktøy for dens innbyggere. Lokaldemokratiet, det er det vi folkevalgte som må utøve!

 

Kommentarer til denne saken