Så har ordførerne i Ringerike, Hole og Jevnaker endelig bestemt seg. De sier nei til kommunereformen og til at de tre kommunene skal forene krefter og bli til en ny, stor kommune.

Det er ganske forunderlig, etter at de faktisk har kommet fram til en omforent intensjonsplan for den nye kommunen. Intensjonsplanen har ambisiøse målsettinger for framtiden:

Det er den beste praksisen på de forskjellige tjenesteområdene som skal gjelde for alle.

LES OGSÅ KOMMENTAR: Prosjektet ingen trodde på

Der folk bor

Tjenestene skal ligge der folk bor.

Målet er en kommune som gir alle sine innbyggere i alle deler av kommunen likeverdige tjenester. Ingen del av kommunen skal føle seg som utkant. Men så går altså ordførerne i Hole, i Jevnaker og i Ringerike ut og sier nei til sin egen intensjonsplan.

I Hole bandt ordføreren seg til masta allerede da Hole Høyre programfestet Hole som egen kommune før kommunevalget i høst.

I Jevnaker og Ringerike tror ordførerne åpenbart ikke på egne, og nåværende kommunepolitikeres evner til å virkeliggjøre visjonene i intensjonsplanen. Ordførernes nei viser heller ikke kommende kommunepolitikere mye tillit når det gjelder å skape noe nytt og bedre.

Hole og Jevnaker har ikke hatt kapasitet til å løse oppgavene alene. De er for små og ressursene rekker ikke til.

Inger Kammerud og Lise Bye Jøntvedt

Hvor ringer du når det brenner?

Et ledende spørsmål kanskje, i disse dager hvor kommunereformen er brennhett tema. Men du ringer altså til Hønefoss. Som du gjør hvis du trenger ambulanse, eller legevakt, renovasjon, krisesenter og barnevernsvakt.

Barnevernsvakta skal for øvrig vedtas av Ringerike kommunestyre torsdag 26. mai.

52 samarbeidsavtaler

Bare Hole og Ringerike alene har 52 samarbeidsavtaler. Det fungerer visstnok utmerket, ifølge uttalelser i Ringerikes Blad de siste dagene.

Med Jevnaker har Ringerike også samarbeidsavtaler. Hvorfor bli en ny, stor kommune når vi allerede samarbeider på så mange områder?

Nei, det er best vi fortsetter som før, mener altså de tre ordførerne.

Alle har tonet flagg i løpet av de siste dagene. Vi, Inger Kammerud og Lise Bye Jøntvedt, vil heller utfordre deg som leser ved å snu på problemstillingen:

Hvorfor skal vi beholde tre kommuner når vi allerede samarbeider om så mye?

Hvorfor har samarbeidet i det hele tatt blitt nødvendig?

Jo, fordi Hole og Jevnaker, ikke har hatt kapasitet til å løse oppgavene alene. De er for små og ressursene rekker ikke til. Fagmiljøene er for små og sårbare.

Hvor fornuftig og rasjonelt er det at to administrasjoner må på banen med saksbehandling for å gi deg som bruker den tjenesten du har behov for?

Bestemme selv, eller ..?

En annen side av saken er at flere av samarbeidsområdene er organisert i egne selskaper med administrerende direktør, og et styre.

I styret sitter oftest en representant fra kommunestyret for å sikre folkevalgt innflytelse. Kommunen er oftest Ringerike, som er den med størst kapasitet til å løse oppgaven.

Svært ofte løses oppgavene etter vertskommune-modellen, som betyr at Ringerike som vertskommune organiserer opplegget, mens Hole og Jevnaker betaler.

Et av de aller siste eksemplene er som nevnt etablering av felles barnevernsvakt, som skal ha samme opptaksområde som krisesenteret og legevakta.

Barnevernsvakta legges til Ringerike. Hole, Jevnaker, Flå, Krødsherad og Modum betaler for tjenestene.

Det er vanskelig å spå, særlig om framtiden. Det eneste vi kan si med sikkerhet er at den kommer.

Inger Kammerud og Lise Bye Jøntvedt

Sterkere sammen

De mange samarbeidsavtalene og alt det gode samarbeidet som eksisterer viser etter vår mening at det vil være fornuftig å «ta'n helt ut» og gjøre alvor av det.

Sammen er vi sterkere, også når det gjelder å markere oss i forhold til de store naboregionene, når det gjelder å kapre statlige midler og ikke minst å tiltrekke oss nytt næringsliv og bedrifter på flyttefot og leting etter kompetanse.

Da er etableringen av en ny og større kommune svaret. Både Helge Stigsrud (V) og Jim Hagen Warp (Ap) har i Ringerikes Blad argumentert godt for hvorfor de mener vi er tjent med kommunereformen. Undertegnede støtter deres synspunkter.

FÅ OVERSIKTEN: Disse Ringerike-politikerne har bestemt seg for ja eller nei

Også Ringerikes Blads sjefredaktør Bjørn Harald Blaker skriver overbevisende om fordelene.

På folkemøtet på Jevnaker var det ganske påfallende hvordan de fleste nei-argumentene kom fra de godt voksne, mens to unge kommunestyrerepresentanter argumenterte for reformen.

Det er de som er unge i dag reformen vil få størst betydning for, anså de to, og mente derfor at forenede krefter vil være best.

Hva skjer om kommunene ikke gjør noe men fortsetter som før? Antakelig ikke noe dramatisk i første omgang. Unntatt naturligvis at vi mister et statlig engangstilskudd på 60 millioner kroner, og deretter 13,2 millioner kroner x 3 i 20 år framover. Noen vil mene det er dramatisk.

Etter hvert vil vi kanskje merke at sårt tiltrengt kompetanse søker seg til større og mer attraktive kommuner, som kan by på mer spennende fagmiljøer enn vi kan.

Der kompetansen er vil bedrifter komme etter. Det blir en oppadgående spiral. Men kanskje ikke her hos oss.

Fremtiden kommer

Det er vanskelig å spå, særlig om framtiden. Det eneste vi kan si med sikkerhet er at den kommer. Vi kan også være rimelig sikre på at framtiden kommer til å se annerledes ut enn dagens virkelighet.

Hvordan kan vi best takle morgendagens ukjente utfordringer?

Ved å slå oss til ro med at vi har det bra som vi har det, og la det være med det?

Undertegnede tror ikke det. Vi tror vi må se framtiden i øynene og tenke at nye tider krever nye løsninger.

Vi tror at Jevnaker, Hole og Ringerike sammen i en ny stor kommune vil være best rustet for å møte 2020-årene og årene som kommer etter. Det er det saken gjelder.