Gå til sidens hovedinnhold

Hans-Petter Aasen (Sp): Stem nei til sammenslåing

Artikkelen er over 5 år gammel

Ringerike Sp begrunner i dette leserinnlegget hvorfor de anberfaler innbyggerne å stemme nei til sammenslåing.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

30. mai er det folkeavstemning om Jevnaker, Hole og Ringerike skal slå seg sammen til en ny kommune.

Senterpartiets råd til innbyggerne i Ringerike er å stemme nei ved folkeavstemning.

Rådet er ikke begrunnet med en prinsipiell motstand mot reformen. Men rett og slett fordi en sammenslåing ikke vil føre til bedre tjenester for Ringerikes innbyggere, det vil svekke lokaldemokratiet, medføre økt sentralisering og føre oss inn i en langsiktig omstilling.

En omstilling som vil ta tid, koste penger og gå utover tjenestetilbudet enkelte steder i kommunen.

Stemte imot

Da kommunestyret i Ringerike behandlet intensjonsplanen, valgte Senterpartiets kommunestyregruppe å stemme imot.

Det gjorde vi fordi planen rett og slett ikke er et godt fundament å bygge en ny kommune på.

Den er vag, lite konkret og sier lite om hvor og hvilke tjenester som skal ytes i kommunen.

Som bakteppe for prosessen må vi ikke glemme at ingen av kommunene i regionen selv har uttrykt noe sterkt ønske om sammenslåing.

Ringeriksregionen har en lysende framtid.

Hans-Petter Aasen (Sp)
Prestisjereform

Dette er regjeringens prestisjereform, uansett hvor mye de prøver å formidle at det er bredt flertall for den.

Hva det brede flertallet består i er usikkert, det er nemlig ikke noe bredt flertall for tvangssammenslåinger av kommuner, at man skal bruke inntektssystemet for å straffe kommuner som velger å stå alene eller at man skal ha klare tidsfrister for arbeidet med reformen.

De som higrer etter kommunesammenslåing i regionen, og som nærmest framstiller det som eneste løsning for en trygg framtid, synes lite realitetsorienterte.

Dette er gjerne de samme som helt utelater å nevne ordet «lokaldemokrati», som særpreger den norske modellen. Det at vi reelt sett har innflytelse på hvem som styrer kommunen, og gis mulighet til å justere kursen hvert fjerde år.

Stordriftsfordeler?

Mange snakker om stordriftsfordeler, men få snakker om stordriftsulemper. Det man ofte ser er at større enheter ofte fører til mer byråkrati og mindre lokale tilpassede løsninger.

Partiene som nå higer for kommunesammenslåinger er de samme som sto bak sykehusreformen og NAV-reformen.

Få vil i dag si at dette har vært svært vellykkede reformer. Nå iverer de etter å endre kommunekartet, uavhengig av hva vi som sitter nærmest mener.

Undervurderes

Mange undervurderer hva det vil si å harmonisere ulike kulturer.

Herunder også de faktiske kostnadene ved å slå sammen enheter. Dette er ikke utredet, og hadde det vært gjort på en objektiv måte kan det legges til grunn at kostnadene er større enn statens bidrag i en overgangsfase.

Ringerike har store utfordringer de neste årene knyttet til å håndtere framtidig befolkningsøkning. En vekst også våre nabokommuner vil nyte godt av.

Ringeriksregionen har således en lysende framtid. En framtid som er tuftet på samarbeid og naboskap, ikke svekket folkestyre og sentraliserte tjenester.

 

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.