Gå til sidens hovedinnhold

Arnfinn Baksvær (Ap): Kommunereform: Ja? Nei? Vet ikke?

Artikkelen er over 4 år gammel

I dette innlegget argumenterer Arnfinn Baksvær for en felles storkommune framfor å stå alene, men har ingen problemer med å forstå innbyggernes skepsis og usikkerhet.

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I disse dager forberedes siste innspurt i kommunereformdebatten i vår region, de tre kommunestyrene i Hole, Jevnaker og Ringerike skal avgjøre hvorvidt man ønsker å etablere en ny storkommune, eller å opprettholde dagens struktur. 

Det politiske apparatet i de tre kommunene har, med enkelte unntak, holdt en forholdsvis lav profil i debatten hittil.

Man ønsker at prosessen med innbyggerundersøkelser, folkeavstemming, osv. skal være et av grunnlagene for den videre behandlingen.

Tilbakemeldinger fra innbyggere er imidlertid at man ønsker innspill fra politikerne. Det finnes mange flere spørsmål enn svar.

Til tross for at mye informasjon blir gitt i rapporter, nett- og folkemøter, intensjonsplan, osv., er spørsmålet mange stiller: «Hvilke konsekvenser får dette for meg?».

LES OGSÅ: Per Askilsrud (KrF): Er vi i ferd med å organisere oss bort?

Større nasjonale utfordringer

Uansett resultat vil vedtakene som fattes få betydelige konsekvenser for innbyggerne i de tre kommunene.

De tre kommunene utgjør allerede i dag en felles bo- arbeids- og serviceregion, med Hønefoss som bysenter.

Som folkevalgt, uansett kommune og tilhørighet, er den aller viktigste oppgaven å se det store bildet, å sørge for at alle innbyggere får det optimale kommunale tilbudet bl.a. ut fra økonomiske rammevilkår.

Det er ingen tvil om at framtidens utfordringer for nasjonen Norge blir betydelig større.

Kort sagt, det blir mindre penger til offentlige tjenester samtidig som behovet øker.

Dette er bakgrunnen for selve kommunereformen, som det i praksis er stort flertall på Stortinget for å gjennomføre. Bare Senterpartiet er i mot.

Oppsummeringsrapporten etter arbeidet med delrapportene som er utarbeidet av fagmiljøer/ folkevalgte i de tre kommunene, konkluderer med at det ligger svært godt an for å kunne etablere en ny kommune og at det er flere fordeler enn ulemper ved å slå sammen Jevnaker, Hole og Ringerike.

LES OGSÅ: Helge Stiksrud: – Vær positiv, og stem ja til sammenslåing

Felles bo- og serviceregion

Det er allerede etablert velfungerende samarbeidsløsninger, interkommunale selskaper og mer uformelle møteplasser på flere områder mellom to eller tre av kommunene. Eksempler er brann- og redning, flyktningmottak/læringssenter for voksne, videregående opplæring, kultursenter, idrett, helse, legevakt, barnevern, osv.

Disse tjenestene vil optimaliseres og sikres på en bedre måte ved en felles styring og administrasjon.

Det er ikke mulig å gi et entydig og korrekt svar på hva som er riktig og feil. Det eneste som er helt sikkert, er at dagen i morgen ikke er lik dagen i dag.

De tre kommunene utgjør allerede i dag en felles bo- arbeids- og serviceregion, med Hønefoss som bysenter.

Med den forventede tilflytting til regionen vil det være fornuftig å samle fagmiljøer innen arealplanlegging, helse- omsorg, utdanning, barnehage og kultur i en kommune. I den nye kommunen vil det være korte avstander fra yttergrensene til kommunesenteret i Hønefoss.

LES OGSÅ: Statsminister Solberg forsvarer Bjørnøys Buskerud-kart

Sterkere sammen

Det er overhodet ikke vanskelig å forstå at debatten som pågår preges av skepsis og usikkerhet, og at å slette gamle kommunegrenser provoserer følelsesmessig.

Det vil imidlertid bli svært krevende å gi innbyggerne et tilfredsstillende tilbud ved å stå alene. Ikke bare for mindre kommuner som Hole og Jevnaker, men også for Ringerike, spesielt innen helse- omsorgssektoren.

Det er ikke mulig å gi et entydig og korrekt svar på hva som er riktig og feil. Det eneste som er helt sikkert, er at dagen i morgen ikke er lik dagen i dag. Dette er fakta som må vektlegges når man skal gå til stemmeurnene i juni og si «ja» eller «nei».

Mitt råd er muligens noe politisk ukorrekt, men ved å si «ja» kan man bidra til en trygg, fremtidsrettet kommunestruktur som kan gi et godt tilbud til dagens, og ikke minst kommende, generasjoner innbyggere.

LES OGSÅ: Stillhet kan være tillit

FLERE SAKER OM KOMMUNREFORMEN:

Svimmel? Få med deg denne: Alt du trenger å vite om kommunereformen

Kommentarer til denne saken