En ny kommune vil fortsatt gi en god kvalitet og et godt tjenestetilbud i omsorgssektoren. Det gjelder tettstedene i den nye kommunen: Vik, Jevnaker, Tyristrand, Sokna, Hallingby, Nes og Hønefoss by.

Vi vil legge til rette for at sykehjemmene rundt om i den nye kommunen opprettholdes. Ringerike Arbeiderparti (det eventuelt nye) vil fortsatt opprettholde samarbeidet med frivillige organisasjoner også i den nye kommunen.

Alle mennesker i fokus

Det er viktig at alle grupper i den nye kommunen som har behov for assisterte boforhold føler at de blir tatt vare på, og de har en verdig livssituasjon.

Min nye kommune er en kommune som vil sette alle mennesker i fokus uansett hvor man bor, og vil samarbeide for å få til det beste for alle.

LES OGSÅ: Per R. Berger sier nei til sammenslåing

Ringerike Arbeiderparti vil skape trygghet blant mennesker med demens og vil fortsatt opprettholde demensplan og dagopphold.

I den nye kommunen skal du uansett behov og bosted være trygg på at du får den oppfølgingen du trenger gjennom livet. Det vil finnes et tilbud for deg dersom du blir syk, utsettes for en ulykke eller trenger ekstra omsorg når du blir gammel.

Ringerike Arbeiderparti vil arbeide for å trygge framtiden til Ringerike sykehus, og sikre og utvikle behandlingstilbudene ved sykehuset.

Still ordførerne til veggs: Nytt nettmøte om kommunereform 18. mai
 

Mer kompetanse fra fler

Når vi samler tre kommuner vil det forsterke helse- og omsorgssektoren. Kompetanse fra flere ansatte vi gi en bedre trygghet for eldre og de mennesker som trenger hjelp.

Innen helse- og omsorgssektoren er det i dag en del samarbeidsavtaler mellom de tre kommunene. Det har gjort at samarbeidet mellom oss har fungert ganske bra, men slår vi oss sammen vil tjenestene bli samlet. Vi kan skape en større plattform med kunnskap og ideer til å utvikle en region som vil bety mye for de som bor i en stor kommune.

Å si JA til å sammenslå de tre kommunene er å si ja til å trygge velferden og dagens samfunn, og å gi større muligheter for å skape mere kunnskap og kompetanse i den nye kommunen.

LES OGSÅ:

Svimmel? Få med deg denne: Alt du trenger å vite om kommunereformen