Nå har det vært mye styr rundt kommune-og regionsreformen. Det har blitt vedtatt at Norges 19 fylker skal reduseres til 10 stor-regioner. Det er bra at det endelig skjer noe endring. Men det er noen flere ting som burde skje.

For eksempel, så bør også Gran og Lunner kommuner innlemmes i region Viken. Grunnene er som følgende:

1. Gran og Lunner tilhører den samme bo-og arbeidsmarkedsregion som Oslo.

2. Gran og Lunner ligger midt i mellom Hønefoss og Gardermoen, som begge kommer til å ligge i region Viken. Er det da ikke litt rart at området i mellom kommer til å ligge i en annen region? Tenk om det Areal-og transportkonflikter. Se for deg at Region Viken ønsker å bygge en ny jernbane fra Hønefoss til Gardermoen, men at region innlandet sier nei og blokkerer for det. Hva skal man gjøre da? Jo, man har et problem.
 

3. Hvis man ser på kartet, så ser man at Lunner kommune faktisk grenser til Oslo, helt i nordenden av Nordmarka. Skal man først ha en stor-region rundt Oslo, så må den også omringe hele Oslo, helt fullstendig.
 

4. Gran og Lunner kommer til å bli en blindtarm i region innlandet, ettersom at de ligger så langt fra Lillehammer og at de sannsynligvis kommer til å bli underprioritert.
 

Med kommunene bør følgende gjøres:


1. Bjoneroa bør skilles ut av Gran kommune og overføres til Jevnaker kommune eller en sammenslått Ringerike kommune.
 

2. Lygna og nordre Brandbu bør skilles ut fra Gran kommune og innlemmes i Hurdal kommune, eller en sammenslått storkommune på Øvre Romerike.