Gå til sidens hovedinnhold

Harald Antonsen (Sp): – Jevnakers eksistens som kommune kommer i annen rekke for Ap

Artikkelen er over 6 år gammel

Munnhuggeriet mellom Sp og Ap i Jevnaker angående kommunereform fortsetter. Harald Antonsen (Sp) svarer i dette leserinnlegget.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Viser til ordførerkandidat Magnussen sitt innlegg .

Godt, så vet vi at Jevnaker Arbeiderparti sine følelser først og fremt gjelder innbyggernes ve og vel, og at Jevnakers eksistens som kommune kommer i annen rekke.

Og vi må være enig om at kommunereformen ikke er Jevnaker Arbeiderparti sin idé.

Det er sentral politikk. Det er nåværende regjerings sin proposisjon og Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre stilte seg bak regjeringens forslag i Stortinget våren 2014.

Det synes som om Lars Magnussen allerede argumenterer for å gå inn i en storkommune når han sier at Arbeiderpartiet tenker på innbyggerne i Jevnaker og framtida og bruker det som et motargument overfor Senterpartiets standpunkt om at Jevnaker bør kunne bestå som egen kommune.

Jeg synes ikke det bør brukes som et motargument. Senterpartiet tenker selvfølgelig også på folks ve og vel, men vår inngangsposisjon er en annen.

LES ALLE INNLEGGENE I DEBATTEN:

Det sies på sentralt hold at dagens småkommuner, definert til under 5000 innbyggere, har utfordringer med henhold til spesialkompetanse, nøkkelposisjoner og administrativ virksomhet, og at kommunesammenslåing kan være et alternativ for å bøte på disse utfordringene. Det er det som kalles å skape mer robuste kommuner. Samtidig skal de eventuelt nye kommunene yte bedre og antakelig billigere tjenester til innbyggerne.

Det er nevnt at de nye kommunene bør ha en minstestørrelse på 15.000-20.000 innbyggere.

Det kan virke som om det er flest politikerne og det politiske Norge er generelt mest for sammenslåinger, men at det kan være innbyggerne som er mest skeptisk til at reformen skal gjennomføres. Mens man kanskje kan finne fordeler på den økonomiske og administrative siden, ligger ulempene antakelig på den sosiale siden.

For det første vil sammenslåing antakelig føre til en geografisk sentralisering, som vil medføre at det kommunale tjenestetilbudet ofte vil bli flyttet til det nye sentrum av kommunen, og dermed lengre bort fra der mange av den nye kommunens innbyggere bor.

For det andre vil kanskje sentraliseringen føre til mindre nærhet til politikerne i kommunen, noe som kan resultere i lavere politisk engasjement og valgdeltakelse. Noen i debatten sier faktisk at det kanskje er bedre at man ikke kjenner politikerne personlig, og at det fører til et mer demokratisk valg.

Det vil sannsynligvis også bli færre representanter fra de små kommunene som innlemmes i en større kommune, i verste fall kanskje ingen når det gjelder de små partiene. Lokalkunnskap hos politikere kan derved forsvinne.

Mens det kan være sannsynlig at de nye storkommunene vil ha og få større politisk makt opp mot sentrale politiske myndigheter og ned mot innbyggerne. Det er kanskje det som dekker begrepet ”bedre lokaldemokrati”.

Dessuten vil sammenslåinger kanskje ikke inkludere de minste kommunenes identitet. Det kan innebære et mer «fremmed» samfunn, hvor avstanden mellom innbyggere og besluttende organer er stor.

Videre innebærer sammenslåing kanskje oppretting av nye geografiske og funksjonelle enheter og derved kanskje et større kommunalt byråkrati.

Funksjonelle enheter i så måte kan være å bli tilknyttet ett storkjøkken for levering av mat til kommunale sykehjem og hjemmetjenester og derved slutten på lokalprodusert mat.

En sentralisering kan også kanskje føre til mer konkurranseutsetting av kommunale tjenester, da en større kommune vil få et større volum i tjenestene og derved være mer interessant for private aktører. Dette kan være positivt for næringslivet, men negativt for kommunalt ansatte.

Man kan antakelig skape et bedre grunnlag for små kommuners eksistens ved å samarbeide interkommunalt og gjennom interkommunale selskaper. Tilhengere av kommunesammenslåing argumenterer ofte med at dette gir mindre politisk kontroll av økonomi og drift.

Dette er spørsmål som Senterpartiet har vurdert både sentralt og lokalt og ligger til grunn for Jevnaker Senterparti sin inngangsposisjon til kommunereformen, at Jevnaker bør bestå som egen kommune.

Kjære velger! Tenk over de samme spørsmålene!

Godt valg!

Kommentarer til denne saken