Jevnakers rådmann har noen merkelige uttalelser om storkommune.

Hennes oppgave er å fungere som rådmann for begge parter.

Vidar Gulheim

Hun sier at det er hennes oppgave å informere publikum som henvender seg med spørsmål om hva som vil bli følgene av å stå utenfor en sammenslåing til storkommune.

Hennes oppgave er å fungere som rådmann for begge parter, både de som er for og de som er imot sammenslåing. Ikke publikum, men politiske partier. Jeg tror ikke jeg tar mye feil når jeg påstår at administrasjonen skal utføre de oppgavene som formannskap og kommunestyre ber om å få utført.

Det være seg alle ledere i en kommune. Personlig synes jeg det er et grovt overtramp av rådmann å påstå at det er hennes plikt å orientere publikum i en slik viktig sak for Jevnakers innbyggere.

Hun bør vel avgi en innstilling til politikerene på fordeler og bakdeler ved sammenslåing fattet på realitetene i saken.

Dersom vedkommende ikke kan skille mellom det å være administrasjonens øverste leder og ønske om å være politiker, burde man kanskje vurdere sin egen stilling.

LES OGSÅ: Bård Brørby (SV): – Kommunalsjef driver valgkamp for sammenslåing