Samme dag som Jevnaker, Hole og Ringerike presenterte sin intensjonsplan ble boka «Folkestyre eller elitestyre» utgitt. Boka er redigert av professor Alf-Inge Jansen og professor Bjarne Jensen. Boka er en artikkelsamling basert på forskning og byr på fakta litt på tvers av rådende sannheter i debatten.

Lokaldemokrati er for meg er at politiske beslutninger tas så nært meg som mulig.

Harald Antonsen (Sp)

I boka hevdes det følgende i forbindelse med lokaldemokrati:

Kommunesammenslåing vil som regel gi flere innbyggere pr. kommunestyrerepresentant.

Partiene må rekruttere fra hele den nye kommunen og det blir større konkurranse om plassene og de absolutt mest interesserte vil vinne fram.

Deltakelsen i politiske lokallag synker ofte i større kommuner.

Det kan derfor ikke forventes at kommunestyret i eventuelle nye Ringerike vil ha mange representanter fra Jevnaker.

Valgdeltakelsen synker også med økende kommunestørrelse.

Nærheten mellom de folkevalgte og velgeren synker i og med det er færre representanter og representantene er fra andre deler av storkommunen en der du bor.

For min egen del så vil jeg tilføye:

Lokaldemokrati er for meg å kunne si min mening direkte til en politiker over en kaffekopp på bensinstasjonen eller på gata på Nesbakken.

Lokaldemokrati for meg er at jeg føler at politikeren lytter og vet hvem jeg er.

Lokaldemokrati for meg er å stemme på den politikeren jeg kjenner litt og har tillitt til.

Lokaldemokrati er for meg er at politiske beslutninger tas så nært meg som mulig.

I Jevnaker kommune. Det blir liksom litt lettere da.