11. april presenteres intensjonsplanen vedr mulig kommunesammenslåing mellom Jevnaker, Ringerike og Hole.

Jeg har deltatt aktivt og positivt i arbeidet med planen.

Jeg kan ikke se noen motsetning mellom det og samtidig være motstander av kommunereformen og ha et ønske om at Jevnaker kommune skal bestå som egen kommune.

Det er vedtatt folkeavstemning i Jevnaker 30. mai hvor resultatet kan det bli flertall for sammenslåing og det vil være direkte dumdristig å ikke ha en plan for den jobben som da kommer.

Og om det skulle bli et nei til sammenslutning så kan en neste regjering godt gå til tvangssammenslutninger, og da er det også godt å ha gjort et slikt arbeid.

Nå må debatten om å stå som egen kommune komme på dagsordenen, slik at innbyggere og velgere ikke bare har intensjonsplanen å forholde seg til, men også de intensjoner og visjoner Hole og Jevnaker kommuner har for alternativet egen kommune.

LES HELE PLANEN: Her er intensjonsplanen for den nye storkommunen!

LES OGSÅ FRA FREDAGENS DEBATT: – Storkommunen bør hete Ringerike