Runar Johansen og Lise Bye Jøntvedt (H): Her er argumentene for å si ja

Snart vil kommunekartene i Norge se ganske annerledes ut, forhåpentligvis også i ringeriksregionen, skriver Runar Johansen og Lise Bye Jøntvedt.

Snart vil kommunekartene i Norge se ganske annerledes ut, forhåpentligvis også i ringeriksregionen, skriver Runar Johansen og Lise Bye Jøntvedt. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Høyre-politikerne Runar Johansen og Lise Bye Jøntvedt svarer de som ikke ser noen gode argumenter for kommunesammenslåing.

DEL

Leserbrev

Vi må innse at tidene endrer seg og at vilje til omstilling også må gjelde kommunene, ikke bare for næringslivet.

Mange vil bevare tingenes tilstand, ikke se fremover og utvikle til noe bedre. «Vi har det godt som vi har det i vår kommune. Hvorfor skal vi da slå oss sammen?» sier mange.

Det er altså greit å jobbe utenfor kommunen du bor i, men ikke å bo i den kommunen du jobber?

Runar Johansen og Lise Bye Jøntvedt
Snu spørsmålet

Still heller spørsmålet på denne måten: Kan vi bli bedre sammen? Hvordan kan vi lettest være framoverlente og innovative for å møte framtidens utfordringer?

Hvordan kan vi best trekke til oss bedrifter for å skape nye arbeidsplasser?

Hvordan kan vi best markedsføre oss som en turistdestinasjon? Hvordan kan vi sammen utvikle og fremme miljøvennlige løsninger? Hvordan kan vi bli en bedre og mer attraktiv arbeidsgiver? 

Mange av oss bor i en kommune, jobber i en annen og bruker kultur-, idretts- og frilivstilbud i en tredje. Alle kommunene gir oss tjenester i de tre situasjonene.

Da bør det være samme tjenesteyter.

Det er altså greit å jobbe utenfor kommunen du bor i, men ikke å bo i den kommunen du jobber?

Kommunekartet endres

Snart vil kommunekartene i Norge se ganske annerledes ut. Større regioner utvikles. 

La oss håpe at ringeriksregionen er en av dem, slik at vi sammen kan bygge større fagmiljøer, gi bedre tjenester og bedre konkurrere mot regionene i inn- og utland.

Det er dette er som er viktigst for innbyggerne, ikke hvor rådhuset ligger. «Jeg kan ikke se et eneste godt argument for kommunesammenslåing», sier enkelte!  

Argumenter

Her er flere gode argumenter som gir bedre tjenester for innbyggere, næringsliv og kommunenes ansatte:

Argumentene som sier ja:

  • Større fagmiljøer gir bedre kvalitet på tjenestene og det blir lettere å rekruttere flinke fagfolk.
  • Spesialisttjenester kan bli enda bedre, for eksempel innen psykisk helsevern, spesialpedagogikk og demensomsorg.
  • Mer effektiv utnyttelse av ressursene.
  • Bedre og mer effektiv samlet arealplanlegging.
  • Større gjennomslag overfor stat og fylke i en stor kommune, kjøttvekta teller.
  • Større pengeoverføringer fra Staten.
  • Bedre jordvern.
  • Enklere for næringslivet å forholde seg til én kommune
  • Lettere å få bedrifter til å etablere seg her i dersom vi står samlet utad.
  • Styrket lokaldemokrati ved at makt kan føres tilbake fra interkommunalt samarbeide til kommunestyret.

I dag løses mange oppgaver etter vertskommuneprisnippet. Det betyr i praksis at Ringerike bestemmer og Jevnaker og Hole betaler for sin andel.

Må omstille seg

Bedrifter må omstille seg og tenke innovativt for ikke å tape i konkurransen. Det gjelder vel så mye for kommunene. Blant annet på IKT ved å ta i bruk nye løsninger.

Enda mer vil det være å vinne på digitalisering av søknadsbehandlingen, og gjøre kommunens arkiver og databaser søkbare for bedrifter og innbyggere.

Slikt er lettere å gjøre i store kommuner enn i små. Endringer i rammebetingelser, sammen med det fakta at sammenslåtte administrasjoner og mer rasjonell drift gir innsparing, gjør at økonomi er et argument for sammenslåing.

Selve drivkraften for engasjement, derimot, har hele tiden vært, og vil fortsatt være, kvaliteten på tjenestene vi leverer ut til innbyggerne våre.

Om noen år vil vi se tilbake på debatten om kommunesammenslåing og si: Var det virkelig noen som var mot dette? Og hvorfor? Fordi de trodde de hadde det best med seg selv?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags