Dagens kommunegrenser ble til i en tid da bilen ikke var allemannseie, og velferdsgodene færre.

For noen dager siden satte to unge jenter fra Jevnaker ord på hva de tenker om kommunereformen.

«Jeg er fra Jevnaker, og lurer på om Jevnaker forsvinner helt. Hvor skal jeg si jeg kommer fra da?», spør de to i Ringerikes Blad.

De er selvfølgelig fra Jevnaker, og kommer alltid til å være det. Kommunen deres kommer kanskje til å ha andre grenser eller hete noe annet, men hjemstedet er og blir Jevnaker.

Det viktige spørsmålet er hvordan det er å bo i kommunen om 10-20-30 år. Hva må til for at det skal være attraktivt å gå inn i voksenlivet på hjemstedet?

Fremtiden kommer

Det eneste man kan si sikkert om framtiden er at den kommer. Visst har vi det bra i dag. Dagens kommunegrenser ble til i en tid da bilen ikke var allemannseie, og velferdsgodene færre.

Bare den teknologiske utviklingen siden OL på Lillehammer i 1994 er nok til å forstå at veldig mye kommer til å være annerledes.

Nylig ble vi spurt om hvor mange SMS-er som ble sendt under Lillehammer-OL. Svaret er ingen! SMSen var ikke funnet opp. Lillehammer-OL var helt uten selfies. Det var rene steinalderen. Det er 22 år siden.

Ikke sammenslåing

Det er en kommunereform vi står overfor, ikke en sammenslåing. I ordet sammenslåing ligger et hint om at store Ringerike kommune er den overtakende part mens Hole og Jevnaker blir overtatt.

Det er feil. Kommunereformen handler om at de tre selvstendige kommunene går sammen om å skape en helt ny enhet til beste for innbyggerne.

Det handler ganske enkelt om en ny og økonomisk slagkraftig kommune som kan gi sine innbyggere i alle deler av kommunen gode og likeverdige tjenester.

Når vi blant annet vet at hver 5. innbygger vil være over 70 år om ca. 25 år, er det grunn til å spørre seg om en liten eller en stor kommune vil møte den utfordringen best.

Hvorfor ny kommune?

En nylig rapport fra regjeringen viser at morgendagens vinnere er de regionene som satser på arbeidsplasser innen kunnskap og teknologi.

Med alt det spennende som skjer både nord og sør på Eggemoen, Hvervenkastet og Helgelandsmoen er vårt distrikt på god vei inn på vinnerlaget.

Med E16 og Ringeriksbanen blir vi et attraktivt boalternativ bare en halvtime fra Oslo. I København har man for første gang på tiår registrert befolkningsnedgang.

Trenden er at de spennende nærregionene med god kommunikasjon vinner kampen. Det er nå vi skal vise om vi også har vilje til å bli like slagkraftige som mange nye kommuner rundt oss.

Ved kommunevalget i høst var det bare litt i overkant av 50 prosent som brukte stemmeretten sin i Ringerike. Det er et demokratisk problem at ikke flere engasjerer seg.

Folkets råd og vilje

Diskusjonen går nå frisk om det skal arrangeres folkeavstemninger eller høringer for å lodde folkets vilje.

LES MER:

Det er selvfølgelig viktig for oss som er politikere å få vite dette.

Men ettersom høringer og folkeavstemninger bare er rådgivende er det til syvende og sist likevel de folkevalgte i Hole, Jevnaker og Ringerike som må ta avgjørelsen i slutten av juni.

Hvor mange kommer til å engasjere seg i saken og avgi stemme?

Hvordan tolke?

Hvis bare 50 prosent bruker stemmeretten, og 50 prosent av disse stemmer mot kommunereformen, hvordan skal da dette resultatet tolkes?

Ved kommunevalget i høst var det bare litt i overkant av 50 prosent som brukte stemmeretten sin i Ringerike. Det er et demokratisk problem at ikke flere engasjerer seg.

LES OGSÅ: Bare annenhver ringeriking stemte: – En skremmende lav valgdeltakelse

Vi håper på større engasjement når det gjelder kommunereformen.

Sterkere sammen

Det er kanskje kjedelig å snakke om penger, men de er tross alt gode å ha.

Kommunereformen handler også om å skape en sterk kommune med økonomiske muskler nok til å tiltrekke seg bedrifter med attraktive arbeidsplasser.

LES OGSÅ: Forslag om nytt inntektssystem: Ringerike vinner, mens Hole og Jevnaker taper

Det vil gi oss det økonomiske grunnlaget som skal til for å gi alle innbyggere i vår nye kommune de samme gode tjenestene.

Sammen er vi sterkere. Et A4-ark er lett å rive over, men forsøk å ta hele Ditt Distrikt-katalogen.

Ett godt kamuflert nettsted er www.formdinframtid.no. Der finner du det meste av det du trenger å vite om kommunereformen i ditt distrikt.