Sindre Nørgaard (Sp): - Nei til sammenslåing, la Hole leve!

Folkemøte:  – Professeror Bjarne Jensen (nummer to fra høyre i panalet) informerte på et bredt og veldokumentert grunnlag, sier Sindre Nørgaard. Foto: Mari Persson

Folkemøte: – Professeror Bjarne Jensen (nummer to fra høyre i panalet) informerte på et bredt og veldokumentert grunnlag, sier Sindre Nørgaard. Foto: Mari Persson

Artikkelen er over 3 år gammel

På et folkemøte på Sundvolden hotell 10. mai kom det frem mange interessante forhold rundt det viktige temaet.

DEL

LeserbrevEn av innlederne, professor i økonomi Bjarne Jensen, informerte på et bredt og veldokumentert grunnlag. Han viste til Difirapporten fra juni 2015, der både barnehage, skole, helse, og organisering av kommunene er mer effektivt, og med større tilfredshet, i mindre enn i store kommuner. Nærdemokratiet i de mindre kommunene har bygget vesentlig mye av den velferden som vi har i Norge.

Undersøkelsen summerte opp viktige punkter slik:

Sammenslåinger av kommuner vil ikke gi reduserte kostnader. Innbyggerne er mest tilfredse i små kommuner. Ingen direkte sammenheng mellom rekruttering av fagfolk og størrelse kommune.

LES OGSÅ: Rundt 100 på folkemøte i Hole: – Jeg har ikke blitt noe klokere

Tok tak i myter

Professor Bjarne Jensen tok videre tak i myten om at vi har mange «små» kommuner i Norge.

Sammenligner vi oss med utlandet ligger Norge midt på treet mht. kommunestørrelse og antall innbyggere. Arealmessig er derimot våre blant de aller største.

Langt større enn i land som blant annet Tyskland og Østerrike. Jensen viste til Hellas som før sitt økonomiske krakk, hadde tvangs sammen slått mange mindre kommuner til gigantiske enheter.

Etterpå kom krakket. Nærdemokratiet var langt på vei utradert, og folkestyre var erstattet av elitestyre.

Folkeengasjement var langt på vei byttet ut med passivitet.

Høyre lovte

Flere representanter fra ulike parti har vegret seg mot å ta standpunkt, det på tross av at deres parti har markedsført seg som garantister for at Hole kommune skal bestå. I blant annet Hole Høyres valgkampbrosjyre ved siste lokalvalg står dette uttrykkelig nevnt. Et løfte som Høyre markedsførte med store smil og «trygge» løfter.

I dette tilfellet det viktigste valgløftet som ble gitt ved siste lokal valg. Da blir det veldig uryddig når en av deres representanter sa rett ut på møte at det gjelder ikke han. Han ønsker storkommunen. Og vil stemme slik i kommunestyret når saken kommer opp.

Dessverre er han ikke den eneste Høyre-representanten i kommunestyret som fornekter verdien av det viktigste valgløftet.

LES OGSÅ: Per R. Berger sier nei til sammenslåing

Dette blir resultatet

Det Høyre-representanten tydeligvis ikke har fått med seg er at Ringerike kommune på høyeste hold har markert at eiendomsskatten er kommet for å bli på Ringerike. Og det er riktig. Ringerike balanserer på en tynn økonomisk tråd, som straks kan vippe tilbake i ROBEK.

Etterslepet med hensyn til nyinvesteringer er gigantisk, ifølge en fersk rapport. Framtidens higen etter å bygge ut Ringerike i stor skala koster også mye, faktisk mer penger enn Ringerike kan finansiere. Og en slik kommune ønsker representanten for Hole Høyre å slå seg sammen med.

Det betyr i praksis at den midlertidige eiendomsskatten i Hole blir evig i stor kommunen. Og det harmonerer svært dårlig for et parti som har markedsført seg høyt som motstandere av eiendomsskatten.

Råderett i eget hus

Hole Senterparti er derimot krystallklare på at vi vil beholde Hole kommune som en selvstendig kommune. Et sted der vi har råderett i eget hus. Videre ligger prognosene for inntekter for Hole innbyggere langt over nabokommunene Ringerike og Jevnaker. Hole er dessuten en vekstkommune.

Summen av dette taler sterkt for å forbli en selvstendig kommune. Hole Senterparti mener på dette grunnlaget at ved en ansvarlig drift av Hole kommune er vi ute av ROBEK innen få år, og kan deretter skrinlegge den midlertidige eiendomsskatten i Hole.

Samarbeid

Hole Senterparti vil peke på at det allerede i dag er et betydelig samarbeid og samdrift, da det eksisterer 52 samarbeidsavtaler.

Det vil gi bedre uttelling fremover for begge kommunene. Og der det kan søkes økonomiske og tekniske samarbeidsløsninger som gagner også Hole. Det vil Hole Senterparti gi sin positive tilslutning til det.

Men å gå fra gode samarbeidsløsninger tilbake til å bli en utpost i Ringerike kommune, der lokal demokratiet langt på vei er lagt ned, det ønsker Hole Senterparti bestemt ikke. Og en skal ikke være spesielt intelligent for å skjønne at Røyse skole ganske raskt vil bli nedlagt i en ny stor kommune. Det har vi sett av praksisen til Ringerike kommune de seinere åra. Og man trenger ikke utredninger om slikt.

Den konkrete nylige historien er svar nok.

Leve Hole kommune

For 40 år siden var de aller fleste holeværinger lei av å være en del av Ringerike kommune. Beslutningene ble tatt i Hønefoss. Hole herredshus lå øde, og utkant føltes påtagelig. Ordføreren i Ringerike har nylig varslet at ved en sammenslåing vil Hole Herredshus legges ned, og funksjoner og arbeidsplasser overføres til Hønefoss.

Vi i Hole Senterparti vil imidlertid ha egen kommune der nærdemokrati og demokratisk medbestemmelse, for hver eneste innbygger, skal være det som styrer oss i eget hus. Leve Hole kommune som selvstendig kommune.

Hole Senterparti oppfordrer alle stemmeberettigede til å benytte innbyggerundersøkelsen som er sendt ut med svarfrist 22. mai, det vil si ut 17. mai-uka.

Svar på spørsmål!

Det er veldig viktig at hver eneste stemmeberettiget innbygger sender svarbrevet inn, eller bruker nettet. Det fordi flere kommunestyre politikere sitter på gjerdet, og anser ditt svar som Hole innbygger av stor verdi.

Svarer du ikke på innbyggerundersøkelsen har du ingen innvirkning på dette århundrets største skjebnevalg for Hole kommune.

LES OGSÅ:

Svimmel? Få med deg denne: Alt du trenger å vite om kommunereformen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags