Ordføreren i Hole, Per R. Berger presiserer at han har ingen " dør på gløtt"  som konkluderer med kommunesammenslåing mellom Hole, Ringerike og Jevnaker.

I denne som i alle andre saker er det  det demokratiske flertallet som avgjør utfallet.

Når fylkesmannen nå går ut med anbefaling om bruk av tvang for å gjennomføre sammenslåingen, på tross av kommunestyrets vedtak  og  det demokratiske flertallet i Hole, er det sannsynlig at dette må skje gjennom forhandlinger.

Ordføreren kommer til å fronte dette synet når Regionens ordførere nå tvinges til forhandlingsbordet.

Dette kommer dessverre ikke fram i dagens Ringerikes Blad.