Hole SV: Det er ingen raushet fra Ringerike kommune overfor Hole og Jevnaker

Morten Dåsnes og Beate Føli i Hole SV.

Morten Dåsnes og Beate Føli i Hole SV. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

LeserbrevHole SV gikk til valg på at vi vil arbeide for å opprettholde og styrke Hole som egen kommune. Bare nye viktige argumenter eller et nytt mandat fra innbyggerne kan endre på det.

I Hole er det kun Vik som er sikra kommunale tjenestetilbud i en framtidig storkommune.

Beate Føli og Morten Dåsnes

I den framforhandla intensjonsplanen som skal ligge til grunn for en eventuell storkommune mellom Hole, Ringerike og Jevnaker, finner vi ikke slike nye momenter.

LES MER OM INTENSJONSPLANEN HER: Alt du trenger å vite om kommunereformen

Det er ingen raushet fra Ringerike kommune overfor Hole og Jevnaker. Det ser mer ut som om vi skal slukes enn samarbeide. For SV er det bekymringsfullt at jordvern og naturmangfold ikke er funnet viktig nok til å nevnes i intensjonsplanen.

Til tross for at det planlegges for jernbanestasjon på Sundvollen og dermed sterk vekst her, tas ikke Sundvollen med i opplistinga over steder hvor kommunale tjenestetilbud skal lokaliseres. I Hole er det kun Vik som er sikra kommunale tjenestetilbud i en framtidig storkommune.

Fra regjeringa stimuleres sammenslåingsprosessene med økonomiske virkemidler. Gulrot og pisk brukes så kraftig at det provoserer. Økonomiske rammebetingelser endres med skiftende stortingsflertall og nåværende politikk kan ikke ensidig ligge til grunn for framtidig kommunestruktur.

Det skremmes med at interkommunalt samarbeid er alternativ til kommunesammenslåing. Holes beliggenhet gjør at vi alltid bør samarbeide med nabokommuner på flere kanter uavhengig av kommunestruktur. Interkommunalt samarbeid kan være effektivt og formålstjenlig, men modeller for politisk styring må utvikles.

For Hole SV er det avgjørende at som egen kommune vil vi i større grad kunne ivareta lokaldemokrati og nærhet til brukere, og kunne utvikle Holes kvaliteter og identitet.

Dette gikk vi til valg på. Vi ville derfor hatt en folkeavstemming som grunnlag for eventuelt å endre standpunkt. Nå må Holeværingene si sin mening gjennom innbyggerundersøkelsen.

Vi oppfordrer alle til å svare slik at vi har et best mulig mandat fra innbyggerne når vi skal avgjøre om Hole fortsatt skal være egen kommune i kommunestyret i juni.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags