Gå til sidens hovedinnhold

Eva Bekkelund-Eriksen: La oss gi Hole en sjanse

Artikkelen er over 5 år gammel

Muligheten til å påvirke lokale, politiske prosesser kan forsvinne med en storkommune, frykter Eva Bekkelund-Eriksen i dette leserinnlegget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Regjeringen har dårlig tid. Kommunalminister Jan Tore Sanner vil ha kommunesammenslåing på skrytelisten før valget neste år.

Det er til dels panikk i lokalpolitiske korridorer. Fylkesmannen løper regjeringens ærend og lanserer et nytt kommunekart for hele Buskerud.

Folket taper

Hva med de demokratiske prosessene?

Folkemøter, rådgivende folkeavstemminger og innbyggerundersøkelser med finurlige spørsmål som lett kan misforstås, skal skape inntrykk av at du og jeg bestemmer.

Er det noen som tror at vi har innflytelse, når statlige myndigheter bruker alle virkemidler for å styre utviklingen?

Det finnes sikkert noen argumenter som taler for at innbyggerne ville vært tjent med at Hole, Jevnaker og Ringerike slås sammen til en kommune.

For eksempel kan vi få større og bredere fagmiljøer på en del områder.

Det er også en del som mener storkommunen vil bryte opp små og snevre politiske miljøer.

Innbyggerne i Hole har mulighet til å påvirke politiske prosesser.

Eva Bekkelund-Eriksen
Brunsvidd flesk

I Hole er det innbyggere som har fått nok av Høyre-styret. Gjeld og eiendomsskatt er resultat av manglende styring.

Nykommere i lokalpolitikken har ikke bidratt til fornyelsen. Det er blitt for mye egeninteresser.

I svært viktige saker har lokalpolitikerne kastet kortene og overlatt ansvaret til statlige myndigheter. Lokaldemokratiet forvitrer. De misfornøyde kommer til å krysse av for storkommune i innbyggerundersøkelsen. Dette er beklagelig.

Det er likevel mange gode og fornuftige argumenter som taler for at Hole bør fortsette å være en egen kommune. Bortsett fra noen få år som del av Ringerike, har Hole stått på egne ben og klart alle utfordringer - også før millionene fra Thon begynte å trille inn i kommunekassen.

Hole har egentlig en unik posisjon, med sin landlighet og nærhet til byer og tettsteder.

Vi har grender og grendeskoler, lokal identitet og kort vei til kommuneadministrasjon og politisk ledelse.

Vi kan påvirke

Innbyggerne i Hole har mulighet til å påvirke politiske prosesser.

Det har vi erfart i en flere saker, og denne muligheten mister vi i en storkommune styrt fra Hønefoss. Grendeskoler som Røyse skole kommer til å bli borte etter en sammenslåing.

«Big is beautiful» er det noe som heter, men det gjelder ikke storkommunen Ringerike. Samarbeid på tvers av kommunene er en mye bedre løsning.

Vi må fortsatt styre oss selv og over våre egne ressurser.

Hole skal gjenreises

Dårlig økonomi er ikke en kronisk sykdom. Vi klarer å reise oss igjen, og sikre gode kommunale tjenester.

Det er fullt mulig å fornye og styrke det politiske miljøet i løpet av de neste tre årene. Lokalpolitikken skal ikke være boltreplass for ignoranse og arroganse.

I Hole er det mange flinke kvinner og menn som kan være med på å sikre en fornuftig vekst og større omtanke for mennesker og miljø.

Ordfører Berger har varslet at han sier nei til storkommunen. I denne saken er partiet også delt i fraksjoner, men Hole Høyres politikere må holde valgløftet sitt om fortsatt selvstendig kommune.

Noe annet vil være nok et løftebrudd, og en skandale. For Arbeiderpartiet kan situasjonen være en annen. Håndteringen av Sørbråten-saken har vist at partiet mangler empati og fremmer splittelse i befolkningen. Det går ikke i et lite lokalsamfunn som vårt.

Hole Arbeiderparti kan komme til å foretrekke en rød storkommune, fordi det vil gi makt og innflytelse.

Gi Hole en sjanse

Ordføreren i Hole pleier å holde sin tradisjonelle tale fra taket på Vik skole 17. mai. Denne gangen må den folkevalgte lederen si noen sannhetens ord til oss om fremtiden og sakene som har preget bygda det siste året. Ingen er interessert i svada og tåkeprat denne gangen.

17. mai gir ordføreren anledning til å snakke om stoltheten over å være holeværing.

Han trenger bare si dette ene: La oss gi Hole en sjanse.

 

Kommentarer til denne saken