Gå til sidens hovedinnhold

Beck og Bekkelund-Eriksen: Slik får vi tre vinnerkommuner og ingen tapere

Artikkelen er over 5 år gammel

– Hvorfor sløse bort midlene vi trenger til så mange andre viktige samfunnsoppgaver? spør Ingeborg Bech og Eva Bekkelund-Eriksen i dette leserinnlegget.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er viktig at mange er engasjert i utviklingen i regionen og tar ordet i diskusjonene, slik Erland Røed gjør i sitt innlegg om vei og bane.

I innlegget vårt satte vi søkelyset på de uheldige konsekvensene av firefelts motorvei og Ringeriksbane, og en økende bekymring for at den kommunale ledelsen ikke informerer innbyggerne godt nok.

Derfor konkretiserte vi følgene av fire felts motorvei og Ringeriksbane for de som bor i nærområdene.

Mange vil miste hjemmene sine. Ingen slipper unna støy og dårligere luftkvalitet der vei og bane skal gå.

LES OGSÅ DETTE LESERINNLEGGET: Tore Aarseth: Skal Mælingen fjernes som bosted?

Både veivesenet og Jernbaneverket er tydelige på at prosjektet har mange ulemper for innbyggerne i Hole. Fylkesmannen i Buskerud og Naturdirektoratet anbefaler ikke «fellesprosjektet».

Norges vassdrags – og Energidirektorat understreker ingen ny bro må redusere gjennomstrømmingen av vann mellom Tyrifjorden og Steinsfjorden ytterligere fordi denne gjennomstrømmingen allerede er svært begrenset.

Steinsfjorden er utsatt

Det er helt korrekt at det allerede er slimete alger der i Steinsjorden, slik Røed påpeker. Det er ikke er oksygen under 10 meters dybde.

Norsk institutt for vannforskning anbefaler at husdyr ikke drikker fra fjorden. Vindretningen er godt kjent og Steinsfjorden er helt avhengig av tilsig fra Tyrifjorden for ikke å kollapse. Slik har det alltid vært.

Problemet nå er at det ikke lenger er kraftige flommer som tilfører oksygen til Steinsfjorden. Vannutskiftningen tar 6 år.

LES OGSÅ: – Bane og vei kan gi fjordåpning

Vi vet at de vinddrevne strømmene er svært viktig, og at linjer på sydsiden av dagens E16 vil nærmest stoppe disse strømmene. Det er opp til Statens vegvesen og Jernbaneverket å avklare hvilke konsekvenser en fire-felts veibro og dobbeltsporet høyhastighetsbane på sydsiden av dagens E16 vil få for det «indre bassenget» av Tyrifjorden, syd for dagens E16 bro.

Det er flere problemstillinger som bør diskuteres: Blant annet blir det ingen reell konsekvensutredning når valget om trasé allerede er tatt. Er det riktig å bare hoppe over kommunedelplaner, som er selve fundamentet for utviklingen av kommunen vår og la Statens vegvesen og Jernbaneverket bestemme stedsutviklingen i Norge?

Og like viktig, er det riktig at Norge skal ignorere internasjonale forpliktelser og konvensjoner? Grunnloven blir høyst sannsynlig brutt.

Hole trenger ikke tog

Vi synes også det er viktig å spørre om det er forsvarlig å bruke minst 30 milliarder skattekroner på et prosjekt som ødelegger natur og miljø, og om i tillegg kommer til å gå med underskudd fra dag en.

I sitt innlegg skriver Røed: «Kjemp for bygda - støtt vei og bane». Det er litt vanskelig å forstå på hvilken måte vei og bane skal redde Hole, i og med at det er Hønefoss og Ringerike og distriktene nordover som antagelig sitter igjen med gevinstene.

Hole trenger ingen jernbaneforbindelse til Sandvika når det blir en ny vei fra Rørvik til Sandvika. Sundvollen og Kroksund er med sin beliggenhet en del av selve indrefileten i Hole, og derfor vår eksportvare.

Om noen år kan dette området bli et nytt Stovner.

Et milliardsluk

Togdriften i Norge blir privatisert og hvert stopp blir basert på lønnsomhetsvurdering. Samfunnet endres raskt. Når den planlagte banen er på skinner, vil man antagelig mene at jernbanestopp på Sundvollen er blitt uøkonomisk.

Togene vil dundre gjennom sundet i 200 kilometer i timen. Reduseres hastigheten til 160 kilometer i timen, vil støyen bare vare litt lenger. Bergensbanen skal ikke stoppe på Sundvollen.

Gode og trafikksikre veier er viktig, og en nødvendig investering for fremtiden, men «fellesprosjektet» slik det er skissert blir et milliardsluk. Dette har både Vegvesenet og Jernbaneverket vist i sine beregninger.

Transportøkonomisk institutt og Dovre Group har dokumentert det samme.

Bare vinnere

Derfor spør vi:

Hvorfor sløse bort midlene vi trenger til så mange andre viktige samfunnsoppgaver? Hvordan kan vi sitte igjen med tre vinnerkommuner og ingen tapere? Løsningen må være Nittedalslinjen via Grua, Jevnaker og Hønefoss, og deretter videre til Bergen.

Nittedalslinjen vil betjene passasjerene til Gjøvikbanen i tillegg til Jevnaker og Hønefoss. Den kan også frakte gods. Da får man slått 2 fluer i en smekk. Det vil være lønnsomt!

Dette er langt bedre for næringslivet og industrien på Jevnaker og like bra for Ringerike.

De som er bosatt i Hønefoss og omegn kommer seg raskt til Oslo med toget. Vi som bor i Hole kan ferdes på tryggere veier og komme oss raskere til Sandvika og Oslo.

Hole kan utvikle seg på sine egne premisser, med vekt på næringsutvikling, fornuftig innbyggervekst og bli en bli et viktig regionalt og nasjonalt reisemål fordi vi har nasjonalt natur- og kulturlandskap, innsjøer og historie. Ringerike og nasjonen beholder de viktige våtmarksområdene.

Kommentarer til denne saken