Det er med undring jeg observerer, at Jevnaker AP med, sin representant Johan Esperum, går ut i avisen for å forsvare partiets budsjettforslag fra kommunestyremøte i desember. Slik jeg tolker det, vil de ut å «forklare alle de andre som ikke forstår seg på budsjett», hva som er «sannheten». Ikke akkurat en overraskelse, at dette skulle komme fra den parti-kanten.

Faktaopplysninger:

Jevnaker kommune innførte eiendomsskatt med 2 promille i 2015. Dette er inntekter på ca. 9 mill. kr. Samme år går kommunen 17,6 mill. i overskudd.

Jevnaker kommune går med 19,3 mill. i overskudd 2016 og det ligger an til et overskudd på rundt 10 mill. for 2017.

I budsjett for 2018 foreslår rådmannen å øke eiendomsskatten. Eiendomsskatten skulle brukes til nedbetaling av gjeld og økt vedlikehold på bygg og anlegg.

Bård Brørby

Jevnaker SV

 

Noen endringer

Jevnaker AP gikk inn for rådmannens forslag til budsjett med noen endringer. Endringene gikk litt forenklet ut på det samme som rådmannens, men dog i en mindre målestokk. I rådmannens budsjett lå det inne en mindreinntekt på mellom 1 prosent og 2 prosent, som skulle tas i effektivisering i dagens drift. Dette ble i sin helhet vedtatt av Ap, SP og H.

Da undres jeg om AP egentlig gikk dypt nok inn i kommunebudsjettene på sin leting etter muligheter. Det at eiendomsskatten er den eneste muligheten kan man vel si, er en «sannhet med mulige modifikasjoner». Jeg tolker innlegget fra Esperum dit hen, at partiet hans, gikk for økning i eiendomsskatten, fordi man ikke ønsket kutt i lokale tjenester, når han nevner han har møtt representanter fra øvrige svake gruppe, som er redd for kutt i lokale tjenester. Jeg undres da om AP ikke «fikk med seg» rådmannens effektivisering på 1–2 prosent i driften, for den vedtok flertallet med dem i spissen?

LES OGSÅ: Jevnaker øker eiendomsskatten, men økningen blir halvert

Nedgang i boligpriser

Esperum fortsetter med å «glede» oss med at økt eiendomsskatt gjør at boligprisene synker med 2 prosent pr. en promille. Dette vil ifølge han gi «store» besparelser ved kjøp av bolig i Jevnaker. Der fikk dere den, alle dere som allerede eier en bolig i Jevnaker og som får økt eiendomsskatt. Og jeg undres på om AP's «logiske forklaringer» på det meste, kan forklare hvordan Jevnaker skal få flere innbyggere for å få økt statlige overføringer, når markedet ikke ønsker å bosette seg, der det er eiendomsskatt. For det er slik jeg tolker en nedgang i boligpriser der eiendomsskatten økes eller innføres.

Jeg undres også over Ap representant Johan Esperum sitt utsagn om at de aller svakeste eier ingen ting, og berøres derfor ikke av eiendomsskatt. Min enkle forståelse av økonomi tilsier at alle som eier eller leier vil bli påvirket av en økning i utgifter (eiendomsskatt) på boliger / eiendom. Jeg håper ikke han refererer til bostedsløse i Jevnaker, for da har flertallsstyret til AP virkelig feilet i sosialpolitikken ...

Les også

Berith Hafnor: Rådmannens lønnsøkning en hån mot Jevnakers innbyggere