Forslag om nye kutt i skolene har satt sinnene i kok i Hole. Smålige innsparinger som rammer de mest sårbare gjør det enda verre. I tillegg skjuler rådmannen og den politiske ledelsen forsømmelser som vil koste oss dyrt i fremtiden.  

Derfor er frustrasjonen og sinnet både forståelig og viktig. Politikerne må tvinges til å gjøre om på rådmannens forslag og sørge for at mer av skattepengene våre går til skole og velferd.

Biografi for eva bekkelund-eriksen 

Rådmannen og den politiske ledelsen vil blant annet kutte en halv million kroner i spesialundervisningen og setter barn, foreldre og skolene i en svært vanskelig situasjon. Som kjent foreslår også rådmannen at det blir dyrere hjemmehjelp og middager til eldre mennesker som bor hjemme. Dette er smålighet satt i system. Tar man fra de sårbare gruppene for å finansiere en av de godt betalte lederstillingene i kommunen?

Skjulte utgifter er sprengstoff

Det foreslåtte budsjettet skjuler en ubehagelig sannhet. I følge opplysninger fra kommunen har politikerne våre forsømt vedlikehold av bygninger og anlegg i flere år. Dette har ført til et stort etterslep. For hver eneste dag med utsettelser, forsømmelser og forfall øker også utgiftene. Hvem skal betale regningen for det manglende vedlikeholdet? Du og jeg naturligvis.

Høyre har dårlig tid. De vil at velgerne skal glemme det politiske og økonomiske vanstyret. Robek skal hviskes ut av historien før kommunevalget om to år, uansett om innbyggerne må betale en høy pris. Derfor skal det kuttes, reduseres, strammes inn og forsømte oppgaver skal fortsatt forsømmes. Protestene fra foreldre, inkludert den omtalte filmen om skolehverdagen i Hole, er en klar beskjed til våre folkevalgte at nok er nok. 

Situasjonen er ikke lenger alvorlig, men svært alvorlig.

Politikerne i sin egen verden

Tar politikerne budskapet og vil de ta oss på alvor? 

Høyre er som kjent delt i to: i det ene hjørnet sitter kynikerne og i det andre sitter de som mener at de gjør så godt de kan. Men dette holder ikke. Det finnes ikke lederskap, som har politisk og moralsk autoritet. Ordføreren sier fremtiden er en godtepose. En av hans partifeller er mer rett frem og sier at den vakre og unike bygda vår kan bli voldtatt av statlige myndigheter. De andre politiske miljøene sliter tungt. 

Vi ser ut til å stå midt oppe i en styringskrise med et regime som ikke duger og en opposisjon med liten kraft. 

Siste sjanse til å rydde opp

Dette budsjettet er Høyres siste sjanse til å vise at de kan styre, at de evner å rydde opp i forsømmelser. Det vil si at vi bruker mer av skattepengene våre på skolene, til oppdaterte bøker, til spesialundervisning, til tiltak som kan redusere den økende mobbingen. Det vil si renovering av den eldste delen av ungdomsskolen, inkludert auditoriet. Det vil også si satsing på lokalt næringsliv, turisme og unge gründermiljøer. 

Vi får være i Robek så lenge det er nødvendig. Eiendomsskatten, som brukes for å betale gjeld og topptungt lederskap, kan reduseres i kronebeløp og bli en skole- og velferdsskatt. Vi alle er opptatt av barna våre og vi alle ønsker en verdig alderdom, og dette må også være de politiske prioriteringene.

Spareforslag

Hvordan få penger til forsømte oppgaver: Fjern kommunalsjefene, som koster oss rundt 1,6 millioner kroner. Kommunalsjefenes oppgaver kan overføres til en assisterende rådmann. Da sparer vi 800.000 kroner. Andre lederstillinger kan også enten slås sammen eller fjernes fordi vi nå er tjent med en opprydding og omorganisering.

I det private næringslivet reduseres antall ledere for å sikre mer effektivitet og bedre resultater. Politikerne, som forvalter skattepengene våre, må ta ansvar og sørge for at det samme skjer i Hole.

 

Les også

Eva Bekkelund-Eriksen: Sunn fornuft eller utfor stupet?