Nyheter forteller ofte at kniv benyttes som våpen. Liv går tapt, og mange blir påført skader. Kanskje bør salg av kniver reguleres på en eller annen måte? Det er veldig lett å få tak i svært farlige kniver.

Nylig fikk jeg tilsendt brosjyrer fra et postordrefirma, som har litt av hvert å by på. Ved å handle kan man få en gave på kjøpet, og gaven er en kniv. Det kan se ut som en springkniv, som uten fjær kanskje kan kalles foldekniv.

Om denne kniven står det blant annet at den imponerer med sitt ekstra skarpe knivblad. I tillegg er kniven utstyrt med en lykt og en «nødhammer».

I straffeloven står det at det er ulovlig å på offentlig sted å bære kniv eller annet skarpt redskap egnet til bruk av legemsbeskadigelser. I samme lov heter det også at det er forbudt å kjøpe, erverve, eie eller inneha springkniv. En kniv til å folde sammen er lett å bære med seg i for eksempel lomma.

Jeg regner med at de som selger, eller gir bort slike produkter innretter seg så loven ikke brytes. Likevel bør det ikke være fullt så lett å komme i besittelse av et redskap med «ekstra skarpt knivblad» som at man kjøper en annen vare og får kniven «attåt».