Det vises til avisoppslag hvor slagordpregede kommentar er egnet til å skape inntrykk av at Ringerike kommune beveger seg vekk ifra samarbeid om regionalutvikling. Det er ikke riktig men gir grunn til kommentar, slik jeg ser det:  

Slik jeg oppfatter flertallspartiene forslag representerer dette en utdypning av forslag fremsatt av rådmannen. Dette handler om og etablerer en strategiavdeling i Ringerike kommune. Tydeligere planer og strategier for samfunns-, nærings- og byutvikling er etterspurt over tid. Ansvaret for dette påhviler faktisk den enkelte kommune. Det betyr neppe at Ringerike kommune «sparker beina vekk under noe».

LES OGSÅ: Flertallet vil ut av regionalt plankontor: – Slik kan vi ikke oppføre oss

Styrke utviklingen

Dette er nok et ønske om å ta tydeligere grep om egenutviklingen i den største kommunen i Ringeriksregionen. Totalt sett vil nok dette mer styrke utviklingen kommunalt og regionalt. I det store bildet, bør man erkjenne at Ringerike kommune er/vil være «motoren» for utvikling- og verdiskapning i regionen. Derfor er Ringerike kommunes evne til egenutvikling og effektivitet – fremstå som de fremste suksessfaktorene både kommunalt og regionalt.

Kjell B. Hansen

Ordfører (Ap) i Ringerike

LES OGSÅ: Politikerne vil ta to millioner fra Ringerike utvikling

Ringerike kommunes eget ansvar for egen kommune og de omfattende oppgavene man står overfor må løses. Dette avskriver selvsagt ikke ulike former for samarbeid med kommuner og bedrifter. Flertallet i Ringerike ønsker nok med sitt forslag å sørge for å ha begge hendene på rattet i utviklingen både i kommune og regionen. Målet er å nå målene for innbyggervekst og sysselsetting gjennom offentlig tilrettelegging og flere verdiskapende arbeidsplasser.

LES OGSÅ: – Å trekke seg ut er helt uhørt, mener fylkesordføreren

Vil påvirke ressursbruken

Regionalt plankontor er etablert som et plansamarbeid/kontorfellesskap mellom Hole, Ringerike, Jevnaker og Buskerud fylke. Flertallets forslag vil påvirke ressursbruken, men de praktiske faglige sider av samarbeidet kan likevel styrkes. Avtalen er oppsigelig med seks måneders varsel og åpner for evaluering våren 2018.

Flertallspartiene ønsker nok ifølge forslaget å begrense ressursene til kontorfellesskapet fra 1. juni 2018, men også at resultatet fra evalueringen skal legge føringer for hvordan det regionale plansamarbeidet kan videreføres fremover. Dette handler da ikke om å spenne beina under samarbeidet, men heller det motsatte.

Kan være en styrking

Forholdet til utviklingsselskapet Ringerike utvikling As er på den ene side eierskap og på den annen side direkte økonomiske bidrag til drift. Selskapet utfører målrettede arbeid innen samfunns- og næringsutvikling. Når flertallet vil konkretisere og fastlegge en tydeligere næringspolitikk betyr ikke dette uten videre at man samtidig vil redusere samarbeid om gjennomføring og tiltak. Det flertallspartiene peker på er at dagens finansiering i form av tilskudd til RU tilbakeføres ut fra sin nåværende form og rettes mot ny avdeling for strategi- og utviklingsavdeling. Samlet sett kan også dette være en styrking.

LES OGSÅ: Innovasjonsløftet skal ikke rammes av kutt

Mer kraftfullt samarbeid

Uansett, er det klart at forslaget som er fremsatt av flertallspartene i Ringerike kommune vil by på utfordringer, men totalt sett er det nok også slik at man ved å styrke evnen til effektiv tilrettelegging og planlegging i regionens «motor» – Ringerike – så vil også det regionale samarbeidet kunne utvikles mer kraftfullt. 

Det selvsagt mange spørsmål som kan og bør stilles når slike grep tas. Berørte ansatte opplever bekymring. Det er forståelig. Man kan ikke vente å få svar på alt, men man har nå mulighet til å uttale seg i forbindelse med høringen. Målet for kommunen og Ringeriksregionen er fortsatt det samme, men forslaget fører til endringer som bør møtes med løsningsorient fokus.   

LES OGSÅ: Ringerike Utvikling: – God dialog i styret