Gå til sidens hovedinnhold

Statsbudsjettet syretest på valgløfter

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kjell B. Hansen (AP) er ordfører i Ringerike og leder Regionrådet for ringeriksregionen. Jan Erik Gjerdbakken er daglig leder Ringerike Næringsforening.

Bare dager før stortingsvalget 11. september, har samtlige partier på Stortinget – med unntak av Miljøpartiet De Grønne (MDG) – på tro og ære lovet byggestart på Ringeriksbanen senest i 2021. Syretesten på om partiene står ved sine valgløfter, får vi allerede med statsbudsjettet 2018 når det skal vedtas i Stortinget i desember.

Slik det flere ganger tidligere er understreket, er 2021 her et magisk årstall; Allerede dette året skal det nemlig gjennomføres en ny, såkalt rullering av Nasjonal Transportplan (NTP). Dersom ikke byggingen av Ringeriksbanen/ E16 er i gang senest i 2021, vil derfor ny usikkerhet om prosjektet oppstå, og i verste fall atter en gang skyves ut i det uvisse. Derfor har det vært så viktig at /2022, som overraskende og skuffende kom i Regjeringens NTP-forslag, ble fjernet slik at 2021 ble stående alene igjen som det senest mulige oppstartsåret.

2021

Sist ute med å bekrefte 2021 som «seneste oppstartsår», var Arbeiderpartileder og statsministerkandidat, Jonas Gahr Støre, i et innlegg i Ringerikes blad 2. september . Gitt den store usikkerheten om hvem som skal være statsminister i Norge etter det kommende valget, er dette en meget viktig og gledelig, for ikke å si helt nødvendig klargjøring.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen skapte derimot på sin side ny usikkerhet da han i et tilsvarende innlegg i lokalavisen 25. august flere ganger opprettholdt Regjeringens NTP-formulering om 2021/22 Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, satte imidlertid Solvik-Olsen grundig på plass i partidebatten på Høgskolen i Sørøst-Norge 30. august; Solvik-Olsen må her ha brukt gamle notater, oppstart skal skje senest i 2021, var Hellelands klare melding til forsamlingen. I den samme debatten forsikret samtlige andre partier, med unntak av MDG, at det er «senest 2021» som gjelder også for dem.

For å klare byggestart i 2021, har de dyktige medarbeiderne i Bane NORs Fellesprosjekt for Ringeriksbanen/ E16, en omfattende prosjektplan foran seg; Reguleringsplanen for Fellesprosjektet skal ut på offentlig høring allerede tidlig 2018. Målsettingen er at denne planen skal vedtas i løpet av neste år, slik at Stortinget skal kunne fatte en såkalt investeringsbeslutning for prosjektet i desember 2019. I mellomtiden er målsettingen også blant annet å gjennomføre flest mulige grunnundersøkelser for å få redusert risikoen for ubehagelige kostnadsoverraskelser på senere tidspunkt.

Basert på de siste års bevilgninger til planlegging av Ringeriksbanen og E16, vil Fellesprosjektet i Bane NOR i statsbudsjettet 2018, måtte få nye og de friske pengene de har behov for om de skal klare å gjennomføre den stramme tidsplanen fram mot byggestart i 2021.

Svar 12. oktober

Svaret på om de borgerlige partiene her holder sine valgløfter om 2021-oppstart, får vi derfor torsdag 12. oktober når den sittende Regjeringen framlegger sitt forslag til statsbudsjett for 2018.

Sannhetens time for Arbeiderpartiet med eventuelle støttepartier, kommer tilsvarende noe senere på høsten; Dersom dagens regjering ikke legger inn tilstrekkelig med planpenger i sitt budsjettforslag til at byggestart i 2021 kan oppfylles, og det skulle bli regjeringsskifte etter valget, må en eventuell ny regjering sørge for at planpotten blir øket for å møte Bane NORs behov.

Samtidig som dette skrives, tikker det inn melding om at planprogrammet nå er fastsatt i departementet. En ny milepæl er nådd og legger grunnlaget for prosjektets videre framdrift.

Enda mer snodig vil det dermed fortone seg om det nå ikke skulle bli fulgt opp med planmidler.

Ingen bør være i tvil om at vi kommer til å følge meget nøye med på hva som her skjer framover.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.