Kjære foresatte! Ta tak i mobbeproblemene, og begynn med dere selv! | Tidligere elev

TA ANSVAR! – Hvordan snakker du om andre? Tenk deg litt om, skriver tidligere elev og lærer ved Tyristrand skole.

TA ANSVAR! – Hvordan snakker du om andre? Tenk deg litt om, skriver tidligere elev og lærer ved Tyristrand skole.

Av
DEL

MeningerI Ringerikes blad fredag 1. mai kunne vi lese om Kari-Anne Paulsen. Hun har blitt mobbet ved Tyristrand skole, og retter kritikken mot skolen.

I den sammenheng ønsker jeg å ta med flere i ansvarsfordelingen.

LES OGSÅ: Kari-Anne (17) ble mobbet i åtte år: – Jeg satt ofte på do og spiste matpakka mi for å slippe unna

Som beskrevet i artikkelen er det skolen som fikk skylden i denne saken, men hva med dere andre? Mobberne, foreldre til mobberne, bygdefolket, kommunen og politikerne?

Bør ikke også dere ta et ansvar for at ikke hendelser som denne skjer igjen?

Mange av oss vet allerede at ingen barn er født slemme. Hvorfor er det da slik at noen barn blir til det vi kaller for mobbere?

Holdninger avgjør

Jeg tror at holdningene som avgjør om barna blir mobbere ligger til grunn og læres på skolen, men aller mest i hjemmet. Hvordan snakker du som foreldre om andre barn eller andre mennesker generelt rundt ditt barn?

Jeg lærte en gang ordtaket «små gryter har også ører», og i dette ordtaket ligger det at barn hører og får med seg det meste av det som blir sagt.

Hvordan du snakker om andre (noen du har sett på tv, naboen, kolleger, foreldre, barn, medelever, eller egen familie) er noe barna fanger opp, og oppfatter som greit. Hvis du tenker deg litt om, så gir det mening.

Du er barnets rollemodell, og hvis du snakker nedlatende, hånlig eller kritiserer andre, så lærer du barnet holdninger om at det er greit.

For å gå litt tilbake og presentere min bakgrunn så har jeg gått på Tyristrand skole i 10 år. Jeg har en utelukkende positiv opplevelse av skolen, men jeg er født, oppvokst, og gått i barnehage her.

Den nye naboen

Min erfaring er at det er her både bygda Tyristrand og skolen møter på et problem. De gangene det kom barn som begynte på Tyristrand skole var det dessverre et kjent problem (i hvert fall blant mine jevnaldrende) at disse elevene ofte hadde utfordringer med å få venner, og i tilfeller også ble mobbeoffer.

Begrunnelsen for dette har jeg ingen fasit på, men kan det være et bygdeproblem på Tyristrand? Kanskje vi ikke er flinke nok til å se det positive med å få en ny nabo.

Kanskje vi må bli flinkere til å se på det som spennende, eller som en ressurs at noen utenfra vil bo i den fine bygda vår?

Det er vanskelig og skummelt, men kanskje du som bosatt og allerede kjent her kan prøve å ta initiativ for å inkludere. Det er du som kjenner bygda og kan vise hva den har å by på.

Nok ressurser?

Videre bør kommunen og politikerne stilles til ansvar. Det bør stilles spørsmål om det er innvilget nok ressurser til at skolene har nok lærere? Er det innvilget nok penger til andre arbeidsgrupper på skolen som f.eks. helsesykepleiere, sosiallærere, miljøterapeuter eller assistenter som kan sørge for en trygg skolehverdag?

Er det satt av nok ressurser til kompetanseheving på skolene og hos den enkelte lærer for å være rustet for å avdekke og forhindre mobbing?

Er det nok lærere som kan observere, delta i aktiviteter med elevene, og sørge for at de har det bra? Et av tiltakene som er gjort er å leie inn mobbeombudet. Her er det viktig at kommunen arbeider med foredraget i ettertid.

Det er for meg tvilsomt at det hjelper å leie inn mobbeombudet til et foredrag om mobbing, for så å tenke at en har fått bukt med problemene.

For i etterkant av et slikt foredrag bør det settes av tid til å bearbeide informasjonen både i kollegiet, med elevene. Andre viktige punkter i etterarbeidet vil være å arbeide videre med et godt skole-hjem-samarbeid, og holdningsendringer hos alle involverte parter.

Må løftes

Avslutningsvis vil jeg peke på at mobbing tvilsomt bare er en problematikk ved Tyristrand skole, og derfor er det viktig at det løftes til kommunalt nivå.

I tillegg må du som omgås mennesker ta ansvar for hvordan du snakker og oppfører deg rundt andre, og spesielt de unge. Husk at du er en rollemodell som viser hvordan det er greit å oppføre seg rundt andre.

Jeg ønsker med det Kari-Anne, lykke til videre, og håper at din sak kan være med å hjelpe til at skolen og kommunen et steg i riktig retning i mobbesaker.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags