Ja, så gjorde kirken det helt store ved å åpne dørene for vigsel av homofile. Skulle likt å vite hvilke referanser de viser til? Det er i alle fall ikke Bibelen! Dette vedtaket er bare en oppfyllelse av Skriftens klare Ord om at lovløsheten og gudløsheten skal bli stor i de siste dager. Sett fra et kristent perspektiv burde det ikke være flertallsbeslutninger, men Bibelens klare ord som skulle være avgjørende for kirkens lære?

Er ikke sannsynligheten stor for at det nettopp var Bibelen som lå til grunn for at det var straffbart å leve ut sin homofile legning i Norge helt fram til år 1972? Guds Ord har ikke forandret seg. Det ser derfor ut til at de liberale prestene som bifaller denne synden, kun har embetet som sitt arbeid. Hva Bibelen lærer er underordnet.

Det er helt absurd å anvende Bibelens utsagn om at "Gud er kjærlighet", til fordel for homofil praksis. Er det ikke nettopp fordi Gud er kjærlighet at Han har fortalt oss syndere hvilke følger det vil få oss dersom vi fortsetter i ulydighet? Det er på tide at prestene begynner å opplyse folket om konsekvensene av ikke å adlyde Skriften, i stedet for å glorifisere synden.

I følge rabbinernes fortolkning av Skriftene "Babylonian Talmud", var det kun èn gang i historien at menn giftet seg med menn, og kvinner med kvinner. Disse homoseksuelle giftemålene fant sted på Noahs tid og resulterte i at Gud utslettet hele jorden med en vannflom. Bibelen sier videre at slik det var på Noahs tid, vil det bli like før Jesu gjenkomst. Det ser nå ut for at Noahs tid har innhentet oss. Våkn opp prester, Bibelens Ord går i oppfyllelse for øynene våre!! (Rom 1, 24 - 28. 2 Per 2, 5 - 8)

Da Gud tilintetgjorde byene Sodoma og Gomorra med ild på Abrahams tid var det også pga. seksuell umoral bl.a. homofili og sodomi. Guds Ord sier at forførelser vil komme, men det står et "ve" over dem som forfører. Videre sies det at noen vil forlate troen og vende seg til demoners læresetninger. Er det dette vi ser oppfyllelsen av i dag?

Det er ikke medmenneskelighet, men feighet, når man nedtoner Bibelens klare ord for å imøtekomme de homofiles krav. Kun akademikere er i stand til å mistolke Bibelens forståelse av nevnte tema. Ikke rart Jesus utvalgte seg enkle menn som fiskere og snekkere til disipler.

LES OGSÅ: Marianne og Marianne har vært gift i 10 år: – Kirken sender et viktig signal