Hvem kan motta nattverd?

BØNNEVANDRING: Fra en tidligere bønnevandring  i Hval kirke, der barna fikk muligheten til å ta imot nattverd av sokneprest Pål Asle Djupvik.

BØNNEVANDRING: Fra en tidligere bønnevandring i Hval kirke, der barna fikk muligheten til å ta imot nattverd av sokneprest Pål Asle Djupvik. Foto:

Av

– For meg er nattverden en invitasjon inn i det fellesskapet kirken er, skriver Helge A. Gjevestad i dette leserinnlegget. Men både straffedømte, enslige mødre, skilte, samboere og homofile har i tidligere tider blitt nektet nattverd.

DEL

LeserbrevDet er godt å se at folk er engasjert i hva som skjer i kirken sin! Av og til er det slik at kirkegjengerne opplever liturgi og handlinger som litt fremmede, spesielt hvis det er en stund siden siste besøk.

Nå har vi altså fått en debatt om et av kirkens sakrament, nattverden, som involverer både lekfolk (der er så til de grader jeg) og lærd.

Jeg vil dele noen av mine tanker om dette.

Den tunge debatten

Kirken er i konstant forandring. Den første tunge debatten skjedde, ifølge overleveringene, få år etter Jesu død og oppstandelse. Da sto kirken i Jerusalem, som var kretsen rundt Maria, Jesus mor, ledet av Jesus kjødelige bror Jakob, i strid med kretsen rundt apostelen Peter, biskop av Roma. Spørsmålet var: Kunne ikke Jøder bli døpt og bli kristne? Vi vet jo hvordan den uenigheten endte.

Så har det blitt slik opp igjennom disse 2.000 årene kirken har eksistert at den har forandret seg, tilpasset seg sin tid og gått videre i en ny form. De forskjellige kirkesamfunnene har forskjellig syn, tradisjon og praksis for nattverden.

Det største kirkesamfunnet, katolikkene, mener at når en kirkevigslet person deler ut brødet og sier «Hoc est corpus meum "(ja, det er opphavet til Hokus Pokus) så forvandles brødbiten eller kjeksen fysisk til Jesu legeme. Det er nesten 1,3 milliarder mennesker som regner seg som katolikker og aksepterer den tolkningen.

Aldersgrense

For katolikkene er nattverden en framtredende del av kirkelivet. De har en aldersgrense, og barn feirer sin første nattverd med selskap, og gaver i åtteårsalderen.

Derimot er alle kirkesamfunn er enige om at Jesus selv innstiftet nattverden med ordene: «Gjør dette til minne om meg». Nattverden er altså et sakrament i alle kirkesamfunn. Sakrament er en kirkelig handling som viser Guds nåde for dem som mottar det.

Derfor har nektelse av sakrament vært hyppig brukt til alle tider. Vår egen norske kirke har en lite hyggelig historie å se tilbake på når det gjelder nattverdsnekt.

Både straffedømte, enslige mødre, skilte, samboere og homofile har blitt nektet nattverd. Og, ikke minst, de som ikke er døpt. Igjen, kirken har tilpasset seg, og blitt en åpen folkekirke, med rom for mange meninger – samlet om troen på veien til evigheten.

– En invitasjon til fellesskap

Jeg er med på å dele ut nattverd. For meg er nattverden en invitasjon inn i det fellesskapet kirken er.

Jeg opplever at de som kommet til nattverd «oppfører seg» forskjellig. Noen korser seg, andre bukker eller neier – andre sier «amen» eller takk og andre er stille.

Jeg er ganske sikker på at mange ikke har en dyp teologisk forståelse av handlingen. Men felles for alle er at handlingen er av betydning for den enkelt. Det gjelder også fireåringen som kanskje er i kirken for å få kirkebok.

Jeg er stolt av å være i en kirke som ikke nekter noen å ta del i det fellesskapet denne handlingen innbyr til.

Helge A. Gjevestad
En av Norderhov kirkes klokkere

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags