Jeg har ikke lyst til å gi meg inn på en fortsatt diskusjon med Peder Gjerdrum. Men jeg må påpeke et par saker:

Sitat fra Gjerdrums siste leserbrev:» Granum har helt misforstått kirkeasylets natur» Sitat slutt. Jeg har aldri redegjort for mitt syn på kirkeasylets natur, så det kan ikke Gjerdrum vite noe om.

Nytt sitat: «Granum ... hadde forøvrig selv omsorgen for asylantene, og det var han som personlig førte dem til Hønefoss kirke.» Sitat slutt. Jeg vet ikke om Gjerdrum har fått denne usannheten servert av andre, eller om han har konstruert den selv.

Ivar Granum

Faktum er: Jeg besøkte familien lørdag på Hvalsmoen etter oppfordring. Søndag formiddag var jeg i hjemmet mitt. Såvidt jeg har hørt tok familien seg selv fram til gudstjenesten i Hønefoss kirke hvor de begjærte kirkeasyl. Jeg hadde intet med det å gjøre men ble orientert etterpå. Jeg hadde skrevet en rundmail til alle menighetene tilknyttet lederforum og ba om forbønn og hjelp til familien (se intervju i Ringerikes Blad, ved Marit Orø 20. mars.)

Spørsmålet mitt til Gjerdrum etter tidligere oppslag og uttalelse fra ham i Ringerikes Blad, var: «Hvilke andre initiativ vil Gjerdrum foreslå dem?» Jeg har ikke fått noe svar. Jeg er åpen for en samtale med Gjerdrum, men ikke via avisens spalter.