Jeg kan ikke presist erindre hvorfra jeg har opplysningen om at Granum skulle ha ledet asylantene til vår kirke. Granum oppgir at dette er feil, Ringerikes Blad 15. juni.

LES OGSÅ: Indre strid i menighetsrådet om kirkeasylantene

Jeg beklager at jeg tok feil i dette! En slik oppfatning kan ha kommet opp ettersom familien tidligere oppholdt seg hos en metodistmenighet og Granum, slik han selv skriver, allerede hadde kontakt med dem.

Mht. til hans syn på kirkeasyl vet jeg fra hans innlegg at han mener den som har tatt imot asylanter, må sørge for en alternativ løsning.

Jeg er sterkt uenig i dette synet.

Peder Gjerdrum

Aktiv i Hønefoss menighet

Hønefoss

Følg på: Facebook

LES FLERE SAKER: