Jan B. Fossum (Ringerikes Blad 29. september) legger til grunn at det har vært en «prosess» som har ledet fram til at Hønefoss menighet har «åpnet dørene sine» for kirkeasylantene. Det er feil. Menigheten ble stilt overfor et fullbyrdet faktum da familien tok seg inn under gudstjenesten søndag 18. mars.

 

Nærhet til Hvalsmoen flyktningmottak, assistanse fra personer utenfor vår menighet og moderne fasiliteter i vår nye kirke har antakelig medvirket til at de havnet hos oss. Men Hønefoss menighet medvirket IKKE aktivt til at situasjonen oppsto.

 

Full åpenhet

Menighetsrådet er et lovlig valgt og representativt organ for menigheten. Rådets første reaksjon, enstemmig, i et møte allerede 19. mars var å ha full åpenhet til offentlige myndigheter og la familien bli i kirken «til de får områdd seg». Rådet mente da at «kirken kan ikke være et langvarig oppholdssted». Nå har oppholdet vart et halvt år.

Menighetsrådet har IKKE myndighet til å kaste ut asylantene – det er en politioppgave. Men menighetsrådets flertall forutsetter nå at familien blir værende «inntil videre», så lenge det ikke fins en «bedre løsning».

 

Sivill ulydighet

Flertallet stiller også opp og bistår dem med praktiske gjøremål. Dette er utvilsomt sivil ulydighet, det oppfordrer til, og hindrer, at lovlig fattede vedtak blir iverksatt. Mindretallet, som jeg selv tilhører, ønsker å legge press på asylantene og ikke minst deres norske rådgivere for å avslutte asylet.