Siden fullstopp skiltet kom opp, er dette blitt et «møkkakryss». Ikke nok med det at industriområdet på Nedre Kilemoen vokser betraktelig mye og øker trafikken mye, men når man da samtidig skal ha full stopp ut på Europaveien også, byr dette på store problemer.

Et full lastet vogntog som da skal stoppe helt opp bruker da avstanden fra krysset og ned til avkjørselen til Heradsbygda for og komme opp i veiens fartsgrense som da er 80. En traktor med fullastet tilhenger bruker da tre gir bare på og krysse kjørefeltene for å komme seg over i retning nordover. Ikke bare er det irriterende for den som kommer fra Vestre Ådal, men dette er jo også mye mer forurensende, siden alle snakker om dette for tiden.

Man har på begge sider av Europaveien store områder som kunne brukes som akselerasjonsfelt, og undergangen under veien er jo der alt, både bred og høy nok.

Så hvorfor ikke da sette farten ned mellom brua og Heradsbygda til 70, og lage slike påkjøringsramper. Og avkjøringsrampene kunne være som de er nå i dag.

Skal det være full stopp og utkjørsel fra et «industriområdet» som dette, burde i hvert fall farten på Europaveien settes ned til 60 km/t mellom brua og Heradsbygda, slik at et 50 tonns vogntog eller en traktor har mulighet for å komme seg ut i veien og «bygge» fart uten at det skal være til for mye hinder og irritasjon for dem som ferdes på Europaveien.