Hver enkelt nordmann bruker i gjennomsnitt 10 tonn pukk og grus i året. På Ringerike kommer tallet til å bli mye større i årene framover, ikke minst hjulpet av Ringeriksbanen som endelig er i ferd med å materialisere seg. Det kommer til å koble regionen er sammen med Østlandet for øvrig på en effektiv, fremtidsrettet og miljøvennlig måte. Imidlertid er infrastrukturutbygging, byutvikling og befolkningsøkning alle avhengig av store mengder byggeråstoffer som pukk og grus.

Området er heldigvis velsignet med naturressurser andre bare kan drømme om. Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) klassifiserer feltet som omfatter blant annet Kilemoen og Hensmoen som grusforekomster av nasjonal viktighet.

Politikerne har således et luksusproblem når de diskuterer forvaltning av grustak på Kilemoen. Det er mange hensyn som må tas, men det er viktig å ikke glemme at samfunnet trenger byggeråstoff. Mange andre kommuner med vekstambisjoner aner ikke hvor de skal hente de nødvendige byggeråstoffene fra. Fordi man trenger så mye av det må pukk og grus utvinnes nære markedet. Ringerike har alle forutsetninger for å møte den økende forespørselen. Det er i dag en forutsetning nødvendige prosesser gjennomføres i dialog med berørte interesser og sikrer så skånsomt uttak som mulig. Jeg stoler på at politikerne finner løsninger som både møter forventninger hos lokalbefolkning, O-løpere og industri.