Gå til sidens hovedinnhold

Ketil Solvik-Olsen: Bedre veier på Ringerike

Artikkelen er over 4 år gammel

–Når Jevnaker-ordfører Lars Magnussen mener at kommunens vedtak om endringer i bompengeopplegg ikke bidrar til å forsinke fremdriften av prosjektet, tar han feil, skriver samferdselsministeren i dette leserinnlegget.

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi er mange som har jobbet for å få på plass bedre trafikkløsninger for Ringerike. Nå har vi god prosess for å bygge ut Ringeriksbanen, vi har økt vedlikeholdet på eksisterende veier og vi tar stadig nye skritt for en bedre E16 fra Sandvika til Hønefoss. Tilsvarende er det viktig at vi får orden på E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum. Jeg har vært i regionen flere ganger for å oppleve forholdene og få en god forståelse for situasjonen. Vi har hatt gleden av å snakke med lokalt næringsliv og transportører.

Veien er altså viktig for oss. Enkelte har stilt spørsmålstegn med hvorfor man ikke har raskere fremdrift for å få spaden i jorden. La meg derfor gi en kort statusrapport på arbeidet.

Bompenger

Som kjent ønsker stortingsflertallet at det skal brukes bompenger som en del av veifinanseringen. Regjeringen har fremmet flere forslag for å redusere bompengeandelene i veiprosjekt, og har delvis lyktes i å få gjennomslag for slikt. Samtidig opplever vi også at stortingsflertallet stopper oss fra bompengekutt. For eksempel sier Arbeiderpartiet at slike forslag er "helt vilt". Uansett, så lenge det er krav fra flertallet om bompenger så forutsetter det tilslutning fra alle lokale myndigheter om et felles opplegg.

Det har skapt litt utfordringer i denne saken. Jevnaker kommune har valgt å vedta et bompengeopplegg som avviker fra vedtakene i Buskerud og Oppland fylkeskommuner, og som ikke er helt i tråd med etablerte retningslinjer for bompengeprosjekter.

Det har utløst behov for et arbeid med hvordan kommunens ønsker kan løses på en best mulig måte. Og sånt tar tid.

Jeg har et ønske om at saken skal kunne legges frem for Stortinget så fort som mulig, men når Jevnaker-ordfører Lars Magnussen mener at kommunens vedtak om endringer i bompengeopplegg ikke bidrar til å forsinke fremdriften av prosjektet, tar han feil.

LES OGSÅ:

Gledelig om Ap snur

Jeg har nå bedt Vegdirektoratet om å finne løsning for et bompengeopplegg som både er akseptabelt økonomisk og som kan godtas av Jevnaker kommune. Jeg anbefaler alle parter om å være løsningsorientert slik at vi raskest mulig kan komme videre.

Jeg har merket meg at enkelte lokale Arbeiderpartirepresentanter gir inntrykk av at de vil kutte bompenger. Det er gledelig. La meg derfor håpe at de får påvirket sine stortingsrepresentanter til å støtte regjeringens forslag om bompengekutt i Statsbudsjettet for 2017. AP stemte imot et lignende forslag om bompengekutt for 2016, men det er gledelig om AP snur.

LES MER OM SAKEN:

Kommentarer til denne saken