Jeg synes det er et rart mål med dette å skulle gjøre skolene livssynsnøytrale, og at skolen derfor ikke skal forkynne. 

Jeg mener at det er en umulighet å ikke forkynne i skolen. Selve målet med å være nøytral, er jo en forkynnelse i seg selv!!

Materialisme

Jeg mener at det nøytrale livssynet  fort kan føre til et materialistisk livssyn. I et materialistisk livssyn får kapitalkreftene lett stor plass.

Jeg mener at skolene må få styrket sin forkynnelse. Elevene må få oppleve på kroppen hva de forskjellige livssynene står for.

De må få prøve seg på de forskjellige religioners former for bønn, tilbedelse og musikk. De må få prøve seg på humanetikernes frie tanker. 

Det er på den måten elevene kan få en viss mulighet til å kunne skille mellom de forskjellige livssynene.

Å gå i kirken burde være en del av undervisningen. Der kan kristendommen få presentere seg med det den står for. Andre livssyn bør også få komme til skolene for å få presentere sine visjoner.

Tradisjoner har alltid vært i forandring. Julefeiringen vår viser jo det. 

Tradisjoner har alltid vært i forandring. Julefeiringen vår viser jo det. 

Fjøsnissen

Den norske juletradisjonen har opp igjennom tidene tatt til seg: Den norske fjøsnissen. Det tyske juletreet. Den jødiske Jesus og religionen rundt han. Presanger som kapitalismen kan boltre seg i. 

Jeg lurer på hva det neste vil bli? Jeg ønsker meg en stor lysfest midt i mørketiden, der trygghet, håp, glede og samhørighet står i høysetet.

LES FLERE INNLEGG OM JUL OG ADVENT: