Julen har et mangfoldig innhold. Jeg kopler ordet «jul» til noe som går rundt og rundt. Det kan være et hjul som triller, eller tiden som ruller videre. Tider som kommer og tider som går.

I Wikipedia står det skrevet:

«Ordet Jul (fra norrønt Jól eller Jólablót) er den tidligere norrøn feiringen av midtvinterdagen (i norrøn tid 12. januar - 28 dager etter vintersolverv) i Norden.

Den kristne høytid endret Jól til feiring om Jesu Kristi fødsel til den kristne juledag, 25. desember.»

Det er så mange forskjellige meninger om julen.

Jeg feirer vintersolverv. Da er året på det mørkeste. Solen snur, og det går det mot lysere tider igjen. Vinteren kan være stemningsfull og flott, den - Men jeg elsker sommer, sol og varme.

De som ønsker det, kan gjerne kople Jesus inn i denne feiringen. Han var så opptatt av å formidle sammenhengen mellom tro, håp og kjærlighet. Dersom verden virker håpløs, så finnes det alltid et «lys i tunellen». Så man må ikke gi opp letingen etter det lyse og varme i tilværelsen. «Den som leter, den finner.»

Hva består egentlig helligheten av?

Jeg leser i Wikipedia, igjen:

«Ordet hellig kommer fra norrønt heilagr som stammer fra germansk haila, det vil si «lykke» eller «det som bringer lykke». Ordet er beslektet med hel, det vil si uskadd eller fullstendig.»

Som det matematiske mennesket jeg er, gleder det meg stort når jeg finner sammenhenger, eller røde tråder, mellom det maksimale og det minimale. Jeg synes det er gøy å lete etter felles multiplum. For meg er helligheten en søking etter helheter som holder mål: Et samfunn der alt og alle er inkludert.

La oss glede oss sammen og dyrke musikaliteten i julen.

Dersom helligheten består av helhet og glede, er jeg gjerne med på å synge:

«Glade jul. Hellige jul.»

Uansett tro og meninger, så er verden laget slik at:

«Tider skal komme. Tider skal henrulle. Slekter skal følge slekters gang.»

Sånn er det med den saken.

Amen.

Med dette ønsker jeg alle og enhver en riktig god desember!

LES TIDLIGERE INNLEGG AV HAUGEN RIJKEN: