Uff, nå er det snart jul igjen, hører en ofte fra ensomme i alle aldre. Det kan lett forståes som at mange ikke lenger har forventninger og glede av julefeiringen.

Så min oppfordring blir derfor: Ta kontakt med den/de dere vet om i deres bekjentskapskrets som sitter ensomme, og som sliter med isolasjon, i mangel på et sosialt nettverk.

Men nå til mine undringer angående tid. Kommer eller går tiden? Min filosofi er at tid er bevegelse i den forstand den tiden det tar å forflytte seg i rom, fra A til B. Eller bevegelse i en dynamisk forandring. Står du stille uten noen form for bevegelse/endringer, står du fysisk, mentalt og  tankemessig på stedet hvil. Tiden står da relativt sett stille for deg. Ditt biologiske tidsur påvirkes av aldringens uavbrutte nedbrytning av den fysiske organismen, noe som biologisk endrer stoffskiftet, som igjen påvirker vår objektive oppfattelse av tid. Dette fenomenet er biologisk og fysisk en underlig prosess, med det paradokset at kroppens celler i utgangspunktet er en «evighetsmaskin»- med evner til stadig fornyelse. Dette paradokset har vitenskapen ikke funnet ut av, eller som enda ikke er en vitenskapelig forklart prosess.

Nå til noe annet fra mine undringer: Dine tanker er frie heter det seg. Men er de egentlig det? Slik jeg vurderer det, er tankene våre et resultat av kunnskap, erfaringer og holdninger/følelser til det vi har tilegnet oss. Dette i et samspill med det miljøet som vi til enhver tid velger å være en del av.