Byen vår er rett og slett stappet med biler.

Den er stappet ene og alene av en grunn. Vi kjører ikke rundt. Vi må lære oss å kjøre rundt. Det lærte vi til en viss grad da rundkjøringen ved rådhusbrua ble bygget. Det lærte man også da veien ble stengt i forbindelse med bygging på Brutorget.

Men hva skjer i det øyeblikk veien åpnes igjen? Jo, sentrum pakker seg igjen med biler. Hva forteller det deg? Bilistene synes det er for tungvint å kjøre rundt slik man måtte ved stengningene. Da er det der vi må sette inn tiltakene.

LES OGSÅ: Dette mener leserne er det største problemet med trafikken i Hønefoss

Skilt?

Jim Gallagher

Kjære politikere, Ringerike kommune og Statens vegvesen: Kan vi ikke få satt opp noen skilter som informerer slik at vi slipper å stappe sentrum full med biler hver skapte dag?

Kanskje vi kunne lære opp noen av dem som kanskje av uvitenhet sitter i stampe gjennom byen hver dag? Kanskje vi kunne få forandret kjøremønster på hverfall noen? Jeg nekter å tro at alle de som hver eneste dag sitter i kø gjennom Hønefoss sentrum faktisk må det.

Hva med et skilt før Hønenkrysset som sier avkjøring til: Jevnaker, Åsbygda, Klækken, Haugsbygd, Vesterntangen, Holttangen, Hønefoss nord, Hønefoss øst.

Hva med et skilt i god tid før avkjøring sykehus som sier: Følg E16 for Tolpinrud, Veienmoen, Høyby, Follum, Rabba, Ullerål, Haldenjordet, Hønefoss nord, Hønefoss vest.

Avkjøringen ved sykehuset fra E16 har da et skilt som sier: Hønefoss sentrum, Hønefoss stadion, Eikli, Schjongstangen, Hønefoss sør.

På samme måte som jeg nå har beskrevet skilting for bilister som kommer fra Oslosiden av byen må det da også skiltes skikkelig for dem som kommer sørfra.

LES OGSÅ: – Trafikken i Hønefoss er et mareritt

Skilt med kø-tid?

Man kunne jo og tenke seg elektronisk skilting som forteller kø-tid gjennom sentrum ved de samme skilt. En liten skilt-utgift for å styre trafikk utenom sentrum tror jeg kommunen og politikerne sammen med Statens vegvesen finner penger til.

Tenk om vi kunne fått til at i hvert fall 30–40 prosent av alle bilene som i dag banker i kø heller begynner kjøre rundt og så ned/inn til den bydelen de skal til.

Oppfordringen må jo også gå til Ringerike kommune, rådmann, teknisk tjeneste, kommuneplanleggere, Statens vegvesen, politikere og alle andre som har myndighet og posisjoner her i kommunen om å tillegge vekt på tilfartsårer. En god vei rundt byen er verdt null om tilfarten dit man skal er dårlig.

Bedre vei fra Hønen til Jevnaker med gode «stikkere» ned til Hønefoss. Hva med å tenke en ny tilfartsåre til Hønefoss nord fra E16 sånn cirka ved Follum så man slipper kjøre helt til Hen hvis man skal til Hønengaten/Jevnaker.

Det handler om å få gode nok alternativer til bystampingen ...

Les også

Hans Høyer: Jeg kommer til å ende mine dager i et fotgjengerfelt Hønefoss!