Gå til sidens hovedinnhold

Jevnaker kommune er organisert godt og riktig | Lars Magnussen (Ap)

Artikkelen er over 2 år gammel

– Den siste tiden har det vært en rekke leserinnlegg og artikler om administrasjonskostnader og organisering i Jevnaker kommune. Jeg føler behov for å nyansere bildet en smule, skriver ordføreren i Jevnaker, Lars Magnussen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jevnaker kommune hadde for noen år tilbake en «flat» organisering med ca. 16 virksomheter. Man hadde i utgangspunktet en organisasjon uten mellomledere og uten samordning mellom virksomhetene.

Denne organiseringen fungerte svært dårlig, og førte til at man ikke fikk ensartede tjenester, og forebyggende arbeid på tvers av tjenestene fungerte ikke. Personalpolitikken var også mildest talt sprikende.

Det har vært satt fokus på kommunalsjefnivået. Kommunalsjefenes viktigste oppgaver er først og fremst strategisk ledelse, samordning av tjenestene og samfunnsutvikling samt personalansvaret for virksomhetslederne. Uten denne toppledelsen ville det blitt svært vanskelig å drive utviklingsarbeid i kommunen og holde stø kurs mot de målene vi har vedtatt politisk.

Dette er vi helt avhengig av for å yte bedre tjenester og flere tjenester til lavere kostnader. Oppgavene vi pålegges fra statlig hold, blir stadig flere uten at de er fullfinansiert.

Etter at dagens organisasjonsstruktur så dagens lys, har vi greid å samordne tjenestene og å drive forebyggende arbeid på en vesentlig bedre måte enn før. Nå er helse- og omsorgstjenestene samordnet, og skolene opptrer nå mer og mer som «Jevnakerskolen», ikke som tre separate virksomheter. Hele organisasjonen jobber nå sammen med forebyggende arbeid. Det er helt i tråd med politiske målsettinger.

LES OGSÅ: Stopper oppsigelser og stenging av sykehjemsplasser i Jevnaker – men gir ingen garantier

I Kommunebarometeret, som baserer seg på tall fra KOSTRA, framkommer det at Jevnaker er en av landets mest kostnadseffektive kommuner (nr. 43).

Er dette mulig uten god ledelse? Er dette mulig uten god ledelsesstruktur? Er dette mulig uten kostnadsbevisste og dedikerte ansatte? Er dette mulig uten god økonomistyring? Svaret mitt er et tydelig nei. Poenget mitt er å påpeke hvor viktig det er å ha en struktur som sikrer godt samspill mellom alle ledd i organisasjonen. Min påstand er at vi ikke ville vært der vi er i dag uten den strukturen vi har nå.

I inneværende år har Jevnaker kommune effektivisert driften med ca. 2 prosent, og neste år er kravet ca. 1,5 prosent. Dette er samlet ca. 3,5 prosent, eller 17 millioner kroner. Dette er mer enn det vi neste år vil ta inn i eiendomsskatt (ca. 13 millioner kroner). Til sammenligning er effektiviseringskravet i staten 0,5 prosent pr. år.

Lars Magnussen

Ordfører i Jevnaker kommune

 

Det har vært spesielt fokus på kommunens administrative kostnader. Denne samleposten inneholder alt fra politisk virksomhet, regnskap- og forvaltningsrevisjon, forvaltningsutgifter, sentraladministrasjon (Rådmann, utviklingsstab, IKT, HR, lønn, regnskap mv.) mm. Vi bruker ca. 1 million kroner i året på de politiske samarbeidene i 2 regionråd; Hadeland og Ringerike. Her kan vi spare halve beløpet ved kun å samarbeide i ett regionråd.

Dette er bare ett eksempel på mulige besparelser, men det jeg vil påpeke er at heller ikke politisk virksomhet vil unngå å bli saumfart i jakten på å redusere kostnader.

Gjennom ansvarlig budsjettering sørger vi for at Jevnaker kommune ikke går med underskudd. Dette har ført til at kommunen aldri har vært i ROBEK. Havner vi i ROBEK betyr det at vi settes under administrasjon av staten (Fylkesmannen) og våre handlefrihet blir sterkt begrenset.

En stor takk til alle våre ansatte som gjør en fremragende jobb hver dag hele året til beste for våre innbyggere!

Med ønske om et godt nytt år til alle våre innbyggere og ansatte i Jevnaker kommune!

LES FLERE INNLEGG:

Kommentarer til denne saken