Kritikken går i det vesentligste på et par punkter i budsjettet; økt eiendomsskatt og tilskudd til skianlegg.

Svake grupper

Kritikerne uttaler seg hovedsakelig på vegne av de svake gruppene, men det er dessverre også noen som velger en populistisk tilnærming. Flertallet i kommunestyret valgte heldigvis å se helheten.

Eiendomsskatten ble vedtatt fordi staten sulteforer kommunene. Innføring ble vedtatt tverrpolitisk og enstemmig. Økningen som ble vedtatt for 2018 fikk 12 stemmer; Arbeiderpartiets åtte, Senterpartiets to og to fra Høyre.

Johan Esperum

Kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet

 

Eier ingenting

De aller svakeste gruppene eier ingenting, og berøres derfor ikke av eiendomsskatt. Representanter jeg har møtt fra øvrige svake grupper, har gitt uttrykk for at det er vedtak på nasjonalt nivå som gir mer negativt utslag på økonomien enn en begrenset økning av eiendomsskatten.

De er også redde for at et eventuelt kutt i lokale tjenester vil kunne ramme hardt. Økningen den halve promillen medfører utgjør i snitt om lag 650 kroner i året, eller kr 1,78 pr. dag.

Presset økonomi

At kommuneøkonomien er presset er det heldigvis full enighet om. Det er også relativt bred enighet om at det er lite å hente på å kutte i tjenester; nivået er ikke for høyt og det er ikke lett å finne noen å fjerne. Derfor er det inntektene som må bedres.

Statlige overføringer øker bare hvis vi blir flere innbyggere. Det blir vi ikke uten innflytting. I iallfall ikke uten at noen drar i gang en dugnad for å skape fødselsoverskudd! Eiendomsskatt er da den eneste muligheten. Og den er det egentlig ingen som virkelig ønsker.

Bare negativt?

Men, er virkelig eiendomsskatt bare negativt? Nyere forskning viser at for hver promille eiendomsskatt synker boligprisene med 2 prosent (Jørn Rattsø har faktisk sagt 3,5 prosent).

Det laveste tallet tilsvarer en besparelse på 100.000 kroner ved kjøp av en bolig til 2 millioner! I tillegg spares tinglysningsgebyr på 5.000 kroner samt om lag en tusenlapp i meglerhonorar.

Det vil ta ganske mange år før eiendomsskatten virker inn hos boligkjøpere. Og så må jeg kommentere utsagnet om at det er feil med eiendomsskatt fordi man har betalt inntektsskatt av disse verdiene før. Det er i beste fall en sannhet som gjelder et fåtall. De fleste av oss bor i boliger der verdien har blitt tredoblet uten at vi har gjort annet enn å sitte stille, og iallfall ikke betalt skatt av verdistigningen.

Tilbud på dørstokken

Når det gjelder skianlegg, er jeg prinsipielt enig med dem som mener det regionale anlegget på Lygna bør brukes. Men Jevnakers befolkning «må» ha alle tilbud «på dørstokken».

For øvrig er det faktisk litt privatøkonomi i dette også. To turer til Lygna i uka under sesongen koster med bomrabatt litt over tre tusen. Så kommer drivstoff og tidsforbruk i tillegg. Altså noe høyere enn eiendomsskatten!