Gå til sidens hovedinnhold

Harald Antonsen (Sp): Jevnaker og nye fylker - ikke velg nå!

Artikkelen er over 3 år gammel

– Det vil trolig være lettere å bli hørt både i forhold til folketall og partimessig i Innlandet enn i Viken, skriver Harald Antonsen i dette leserinnlegget. Og ber politikerne avvente utviklingen av regionene før de bestemmer seg for hva de ønsker.

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mandag 8. januar i år hørte jeg Jevnakers ordfører og Jevnakers rådmann i NRK Hedmark & Oppland-sendingen, hvor de snakket varmt om fordelene ved å søke Jevnaker kommune overført fra Oppland til nye Viken fylkeskommune. Det skjer også i Ringerikes Blads nettutgave samme dag.

LES OGSÅ: Valdres kan ende opp i Viken - sammen med Ringerike, Hole og Jevnaker

Umoralsk

Det er greit med informasjon, men når det brukes overskrifter som «Et rungende ja til fylkesbytte» så føler jeg meg litt uvel. Jeg finner det umusikalsk å komme med en slik formulering før saken er formelt behandlet i kommunestyret. Det er Jevnaker kommunes administrasjon sin tolkning av en utredning gjort i forbindelse med mulig framtidig fylkestilhørighet det er snakk om, ikke noe vedtak.

Stortinget behandlet 8. juni 2017 regionreformen og fra 1. januar 2020 vil landet ha 11 fylker inkludert Oslo. Man snakker nå om nye fylker og ikke om regioner lenger. Men det er fortsatt en regionreform.

Harald Antonsen

Gruppeleder Senterpartiet i Jevnaker

 

Viken

To av de nye fylkene er Innlandet bestående av nåværende fylker Hedmark og Oppland, og Viken med nåværende fylker Akershus, Buskerud og Østfold.

Ordfører Harald Tyrdal i Lunner tok et initiativ ved å invitere de øvrige to Hadelandskommunene til å delta i et utredningsarbeid for å vurdere framtidig regiontilhørighet.

Gran kommunestyre vedtok å avvente i saken, mens Lunner og Jevnaker har gjennomført utredningsarbeidet sammen, men lager to forskjellige utredninger.

Senterpartiet i Jevnaker stemte i kommunestyret for å gjennomføre en slik utredning, under forutsetning av at fylkesalternativene Innlandet og Viken ble behandlet på en likeverdig måte.

Les også

Innlandet eller Viken? Lunner har sin utredning klar torsdag

 

Tynt grunnlag

Utredningen for Jevnaker er presentert, og konklusjonen Jevnaker kommunes administrasjon og ordfører trekker er at Jevnaker bør tilhøre Viken fylkeskommune fra 2020 av.

Jeg regner derved med at det også er rådmannens innstilling når saken skal behandles i kommunestyret 25. januar. Da skal 19 folkevalgte bestemme om det blir Viken eller Innlandet etter en heller minimal innbyggerinvolvering.

Personlig føler jeg at avgjørelsen skal tas på et svært tynt grunnlag.

Utredningen er i og for seg et godt stykke arbeid, men den er inneholder etter mitt syn i hovedsak antakelser om hvordan utviklingen kan bli. Man vet fortsatt veldig lite om hvilke nye oppgaver de nye fylkene vil få. Man finner også en del formuleringer sakset fra kommunereformen.

I Ringerikes Blad så fremhever ordfører og rådmann punkter som jeg mener ikke hører hjemme i saken på nåværende tidspunkt.

Det gjelder hvordan statens etater antatt vil organisere seg inn mot de nye fylkene. En harmonisering av grenser vil kunne gi fordeler når det gjelder samvirke og vil sikkert komme i større eller mindre grad, men det har egentlig ikke så mye med de nye fylkene å gjøre i øyeblikket.

Kort vei til sykehuset

At Jevnaker har kortest vei til Ringerike sykehus bør være et avgjørende argument for å fortsatt tilhøre lokalsykehuset uavhengig av fylkesgrense.

Jevnaker kommune har avtalene i dag og om det kommer nye fylker på hver side av grensen så forutsetter jeg at avtalene kan opprettholdes..

Nødetatene bør greit kunne tilpasses fylkene og befolkningens behov i framtiden uten å låse den operative gjennomføring til usynlige linjer i terrenget.

De nye fylkene har som nevnt ikke fått noen nye oppgaver enda. Så derfor må man forholde seg til de oppgavene som finnes i dag.

De viktigste er da etter mitt syn samferdsel, herunder kollektivtrafikk og fylkesveier, og ansvaret for videregående skoler.

Frie valg i kombinasjon med kapasitet på skolesteder og kollektivtilbud vil fortsatt styre hvor elevene ha mulighet til å få sin opplæring uavhengig av kommunens fylkestilhørighet.

Når det gjelder videregående skoler så kan Jevnaker derfor fortsatt ligge i i Innlandet.

Kollektivtilbudet til og fra Jevnaker skjer i dag bare med buss og det er nok ikke mange som langpendler med bussen fra kommunen. Uansett fylke så er det kommunene sjøl som må påvirke fylkene for å få gode kollektivtilbud.

Det samme gjelder for vedlikehold av fylkesveiene.

Hva er da hovedsaken i valget mellom Viken og Innlandet?

Hvor blir vi hørt?

Jo, i hvilket fylke kan Jevnakers røst bli hørt?

Vikens innbyggertall er 1,2 millioner. Det er nesten dobbelt så mange innbyggere som Oslo. De fleste bor i tettbygde strøk. Flest i Akershus (90 prosent), færrest i Buskerud (81 prosent).

Jevnaker skal konkurrere om oppmerksomhet med Bærum med 125.000 innbyggere.

Og det er nettopp i Bærum det nye fylket trolig skal ha sitt hovedsete. Drammen er utradert fra kartet i fylkespolitisk sammenheng. Drammen får ingenting.

Fylkestinget i Viken skal ha 87 representanter. De vil i hovedsak komme fra de store befolkningssentrene og representere disse. Mye vil jo avgjøres av de politiske partienes nominasjoner. Det faktisk i de nye fylkespartiene ting vil skje.

Jeg tror det er liten mulighet for at kandidater fra Jevnaker eller Lunner kan kjempe seg til en plass i første omgang. Man må bli kjent først.

Innbyggertallet i Innlandet vil bli omtrent 385.000. Fylkestinget skal ha 57 representanter.

Det vil trolig være lettere å bli hørt både i forhold til folketall og partimessig i Innlandet.

Kjent i innlandet

Jevnaker er kjent i Innlandet. Mange av våre fylkespolitikere i dag vil konkurrere om plasser i fylkestinget i Innlandet og kunne markedsføre oss. Hovedsete blir Hamar, men en stor del av administrasjonen blir lokalisert på Lillehammer.

Innlandet skal ha formannskapsmodellen, dvs. styres tilsvarende en kommune, mens Viken skal ha parlamentarisme med «fylkesregjering/fylkesråd». Man kan være kritisk til parlamentarismen som styringsform i et fylke fordi det reduserer opposisjonens mulighet til innsikt og påvirkning.

En annen sak er at om Jevnaker kommune går til Viken og det igjen skulle bli snakk om kommunesammenslåing, kanskje med tvang, så er det store sjanser for at Jevnaker kan bli sammenslått med Ringerike og Hole. Og hva har Jevnaker innbyggere sagt om det for ikke så lenge siden?

Å holde Hadeland samlet er også et viktig moment for Senterpartiet og jeg håper at også Lunners politikere ønsker det.

Alt dette tilsier etter mitt syn at det trolig er lettest å bli hørt i Innlandet og Senterpartiet i Jevnaker ønsker ikke en overgang til Viken nå.

Vi må avvente

Som gruppeleder for Senterpartiet i kommunestyret vil jeg derfor oppfordre politikerne i Jevnaker til å følge Gran kommune og ikke ta stilling til et fylkesbytte nå, men avvente utviklingen av de nye fylkene. Se hvilke oppgaver de får og hvordan statlige etater faktisk og praktisk innretter seg i forhold til den nye fylkesstrukturen.

Hastverket nå gjelder bare om man vil være i nytt fylke fra 1. januar 2020. Det vil komme anledninger senere, dersom inndelingsloven får leve videre i sin nåværende form.

I politikken heter det at innbyggerinvolvering er viktig. Jevnaker har et folkemøte 16. januar på kveldstid hvor man kan møte opp for å påvirke politikerne. Gjør det!

Kommentarer til denne saken