Jeg heier på Skarstein og vikingene | Leif Holmen

Av
DEL

MeningerDet er mange interessante, viktige og gode poenger i innlegget om vikingenes betydning for distriktet vår, av Frederik Skarstein.

LES OGSÅ: Ringerike må ta vikingene tilbake | Frederik W. Skarstein

Er definitivt enig i at Ringerike på mange måter har blitt forsømt, sendrektigheten med hensyn til oppstart av Ringeriksbanen er bare ett av flere eksempler.

Ulike muligheter

Det et eksempel på at man nasjonalt fra regjering og storting i alle fall per nå ikke gir regionen de samme vekst- og utviklingsmuligheter som mange andre tilsvarende regioner/kommuner i Norge.

Men historisk tror jeg også Buskerud fylke har vært en hemsko for utviklingen av Ringeriksregionen.

Min vurdering, også erfaring som kommunepolitiker i en periode på 90-tallet, er at kommuner andre steder i Buskerud, for eksempel Hallingdal fikk lov til mye mer, blant annet innen hytteutbygging og turistnæring enn det som tilsvarende ble godkjent av planer for Ringerike.

Lang vei å gå

Jeg kan nevne eksempler som Sperillen camping, hyttefelt på Nes i Ådal og Vikerfjell generelt. Det er liten tvil om at disse, og mange andre grunneiere og utbyggere på Ringerike, har hatt en lengre vei å gå før de fikk anledning til å realisere sine prosjekter enn tilsvarende i andre kommuner.

VIKINGSKIP: – Vi må skape positiv interesse for vår region, skriver Leif Holmen. Dette bildet er fra ei tidligere økt med byggingen av vikingskip. Båtbygger Jan Vogt Knudsen, grunneier Edvard Aas og Rune Vamraak i Hardråde vikingskipsforening.

VIKINGSKIP: – Vi må skape positiv interesse for vår region, skriver Leif Holmen. Dette bildet er fra ei tidligere økt med byggingen av vikingskip. Båtbygger Jan Vogt Knudsen, grunneier Edvard Aas og Rune Vamraak i Hardråde vikingskipsforening. Foto:

Så la oss være glad for at Buskerud fylkeskommune er «død». La Viken bli en mulighet for vår region (Ringerike, Hole, Hadeland) til å realisere potensialet og håpe at offentlige myndigheter, næringsliv og kulturliv spiller på lag.

Heier på Skarstein

Avslutningsvis, jeg heier på Skarsteins initiativ om at vi må bruke vår vikinghistorie og arv som et utgangspunkt for å skape positiv interesse for vår region.

Ber om at dyktige folk innen politikk og næringsliv i vår region legger til rette og bidrar til prosjekter som utvikler Ringeriksregionen som et senter for norsk vikinghistorie.

Enig eller uenig? Si det her!

LES OGSÅ: Er det virkelig nødvendig å sette godtroende personer på tiltalebenken for dette?


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags