Møte mellom mennesker er spennende. Møte mellom ulike kulturer og nasjonaliteter er enda mer spennende.

Samarbeidet mellom ungdommer på mottaket og ungdommer ved Haugsbygd ungdomsskole i «Innsats for andre» gir inspirasjon.

Ungdommer møtes på tvers av kultur, religion og nasjonalitet. Det er rørende når elever ved idrettslinja ved Ringerike videregående lærer barna på mottaket å gå på ski.

Innsatsen som blir lagt ned i lokalsamfunnet utgjør en forskjell for våre beboere. Lokale lag og foreninger, skoler og barnehager, organisasjoner, næringsliv og privatpersoner viser et stort engasjement. Mottaket har opparbeidet seg et bredt samarbeid med lokalmiljøet som har nådd sentrale myndigheter. Samarbeidet og velviljen i lokalsamfunnet blir lagt merke til og blir ofte trukket fram. Det er jobbet fram over tid.

Ukentlig opplever jeg å bli kontaktet av folk som ønsker å samarbeide med mottaket. Ringerike Soroptimistklubb har inngått et formelt samarbeid med mottaket for hele 2015 – hvor de bruker menneskelige og økonomiske ressurser spesielt på våre barn, ungdommer og kvinner. Dette er et utrolig viktig bidrag.

Jeg er også stolt når enkeltpersoner ønsker å gi av private midler til beboere.

Samarbeidet med lokalsamfunnet løfter oss.

Daglig møter vi mennesker som synlig bærer preg av krigens herjinger – både fysisk og psykisk.

Daglig ser vi mennesker som er i en fortvilet situasjon. Mennesker som har sittet i overfylte båter til Europa. Noen overlever mens andre drukner.

Jeg har lyttet til beboere som vurderte å kaste seg over bord i en ekstremt vanskelig situasjon. De var på kanten til å gi opp livet. Tanken på at havet skulle bli deres grav var svært nær. Men styrken og viljen til å overleve var sterkere. Mange forteller at de ønsker å fortrenge reisen. Den blir for tøff. Mange overlever båtreisen men blir arrestert på turen videre.

En ung dame ble fengslet syv ganger. Der ble hun grovt mishandlet. Hun var overbevist om at livet var slutt. Så kom hun seg videre. Men husker ikke hvordan.

Menneskene som i dag overlever den farlige båtreisen til Europa møter vi sannsynligvis om noen uker eller måneder på Hvalsmoen. Vi skal ta godt imot dem.

På Hvalsmoen gjør vi det vi kan for å bistå disse menneskene som er i nød.

Bidraget fra lokalsamfunnet er ubetalelig og noe vi setter stor pris på.

Takk til alle som bidrar til å gi våre beboere en meningsfylt hverdag.