Få slutt på planlagt bortfall av undervisning

PLANLAGT BORTFALL: Ringerike videregående skole er en av skolene som har hatt en praksis med såkalt planlagt bortfall av undervisning, hevder Utdanningsforbundet.

PLANLAGT BORTFALL: Ringerike videregående skole er en av skolene som har hatt en praksis med såkalt planlagt bortfall av undervisning, hevder Utdanningsforbundet. Foto:

Av

– Det er mangelfull dokumentasjon på det faktiske omfanget av «bortfall» for den enkelte lærer i videregående skole, ifølge Utdanningsforbundet i Ringerike

DEL

InnsendtEnkelte videregående skoler i Buskerud fylkeskommune har over lengre tid organisert undervisningen og administrert lærernes undervisningsressurs på et vis som av Utdanningsforbundet anses som uakseptabelt og urimelig. Det kan også ha implikasjoner som er i strid med Hovedavtalen og/eller i strid med elevenes rettigheter i henhold til Opplæringsloven. Fastsatte årstimetall for lærers undervisning i fag blir også berørt av dette.

Ringerike videregående skole er en av skolene som har hatt en slik praksis med såkalt «planlagt bortfall av undervisning», noe som i en årrekke har medført årlige uenighetsprotokoller fra fagforeningene.

Utgangspunktet var en økonomisk unntakssituasjon, men har gradvis blitt betraktet som en betimelig måte å «hente inn» ekstra ressurser på. Selv med økonomisk overskudd videreføres praksis, mot fagforeningenes innsigelser og krav. Dette belaster derfor også medbestemmelsesinstituttet, siden saken gjennomføres med rektors styringsrett, uten reelle drøftinger.

«Bortfall av undervisning» planlegges i den forstand at alle lærere før skolestart «trekkes» 5 dager pr. skoleår, for «timer som blir borte». Dette betyr økt undervisingsbelastning for lærer for å fylle årsverket (ca. 3–5 prosent), og at lærer administrativt frarøves det antall timer som læreplanen i faget fastsetter. Dette skjer på generelt grunnlag, uavhengig av om disse timene faktisk gjennomføres – eller eventuelt blir innhentet av faglærer i egen undervisning.

Mangelfull dokumentasjon

Det er mangelfull dokumentasjon på det faktiske omfanget av «bortfall» for den enkelte lærer, og eventuelt om undervisningspliktene oppfylles på andre tidspunkter. Det foreligger heller ikke god dokumentasjon på at elevene faktisk får det antall timer de har krav på. Det dokumenteres heller ikke hvem som dekker dette, om ikke faglærer gjør det?

«Planlagt bortfall av undervisning» har både praktiske og prinsipielle implikasjoner, delvis for lærenes arbeidsbelastning og mulighet til å dekke alle læreplanmål, delvis for elevens undervisningstilbud. Det er også kommet gjentakende politiske innspill de siste årene om at dette er en praksis som gir negative signaler, og ikke er i samsvar med skolemyndighetenes intensjoner. Utdanningsforbundet er klart motstander av en slik praksis, og har signalisert forsterket kamp mot dette.

Bortelling av undervisningstid må derfor umiddelbart opphøre. Skolene må organisere skoleåret slik at elevenes rettighetsfestede fagtimer kan dokumenteres planlagt og gjennomført. Og faglærer må kunne disponere de timer læreplanene forutsetter, og bør ha full lønn basert på de læreplanene som forvaltes i årsplanen.

Denne uttalelsen ble vedtatt som resolusjon på årsmøtet i Utdanningsforbundet Ringerike 19. mars.

Ønsker ikke å kommentere

Innlegget er forelagt rektor Kaia Erlandsen ved Ringerike videregående skole for kommentar. Hun sier følgende: – Skolen ønsker ikke å kommentere dette. Vi forholder oss til de formelle fora for medbestemmelse.

Red.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags