Håkon Meidel Andersen: Hva, skal barnet hete Innlandet?

Fylkesgrense Oppland/Buskerud. Jevnaker kommune, kommunegrense.

Fylkesgrense Oppland/Buskerud. Jevnaker kommune, kommunegrense. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Hobbyhistoriker Håkon Meidel Andersen mener at den nye regionen, som samler Oppland og Hedmark, bør hete «Opplandene».

DEL

Leserbrev Barnet har vel egentlig for lengst blitt gammelt, eller i hvert fall voksent. Men å kalle det for innlandet blir jo som å påstå at barnet er en bastard. Det geografiske området har i store deler av middelalderen til langt opp i moderne tid vært ett område, med ett navn.

Det er få områder som har så mye historie å by på, og som har hatt så mye å bety for at Norge i dag er hva det er enn nettopp det omtalte området. Det er ikke rent lite med viktige storheter som kommer fra området, og ikke rent få avgjørende slag har funnet sted på begge sider av den tidligere dynamisk riksgrensen som skiller området fra Sverige.

Hvorfor da diskutere hva navnet skal være; det bør jo være gitt.

BAKGRUNN: Endelig strek er satt: Oppland og Hedmark blir slått sammen i 2020

Lang historie

Begge navnene har lang historisk betydning og forankring. Oppland eller Upplondene som hele området het fra før Harald Hårfagres tid har størst historisk betydning. Det menes at navnet kommer av at området ligger ovenfor (uppenfor) Viken.

Opplandene eller Opplanda (norrønt Upplǫnd, dansk Oplandene) er en historisk benevnelse for distriktene nord for Viken, altså distriktene nord for Oslofjorden, det indre Østlandet. Opplandene inngikk i tingkretsen for Eidsivating med fellesting på Eidsvoll.

Opplandene nevnes en rekke ganger i de gamle kongesagaene. På Opplandene var det i middelalderen bispesete og kaupang på Hamar. Senere kom navnet Opplandene til å brukes om området som i dag utgjøres av Hedmark og Oppland fylker.

Et minne om denne bruken fantes fram til 1. januar 2016 i navnet Vestoppland politidistrikt, som omfattet området vest for Mjøsa, og «Østoppland HV-distrikt», som holder til på Elverum.

Håkon Meidel Andersen

Hobbyhistoriker

Hamar og Gjøvik

Navnet Hedmark ble brukt for ett mindre område, det vi i dag vil kalle en kommune; området besto opprinnelig av Hamar og Gjøvik området. Navnet Hedmark kommer av norrønt Heiðmǫrk (heidenes skog) og var området mellom Hamar og Elverum.

Først i moderne tid ble Hedmark skilt ut yil eget fylke: Hedmark ble under navnet Hedemarkens Amt skilt ut fra Oplandenes Amt i 1781. Samme år ble Solør (med Vinger) og Odalen inkludert i amtet. I 1919 skiftet den navn til det vi i dag kjenner som Hedmark fylke. Fylket består derfor av distriktene Hedmarken, Solør, Vinger, Østerdalen samt Odalen.

Det som i dag heter Oppland og Hedmark eller nå Innlandet, er det opprinnelige Opplandene. Det vil derfor være historisk riktig at området får tilbake sitt opprinnelige navn. Hedmarken kan bestå med sitt opprinnelige navn for sitt opprinnelige område; på samme måte som området Hadeland gjør med sine kommuner Jevnaker, Lunner og Gran.

For dem som liker historie, og gjerne leser noe av dette; vil bli stolt av å bli en del av Oppland. Oppland har en stolt historie som har betydd mye for at Norge i dag er som det er.

Håper ikke politikerne i de nevnte områder er så historieløse og navlebeskuende at de forbigår det skrevne faktum. La oss begrave Innlandet, og gi oss tilbake det opprinnelige navnet på vårt storslagne område. Innlandet er ett begrep gitt av sentrale politikere og byråkrater, ment å være såpass nøytralt at ikke sammenslåingsprosessen skulle stoppe allerede ved fødselen. Nå er det engang slik at selv barn født med tang, keisersnitt ev. sete også blir gitt ett verdig navn.

Oppland, Opplandene, Upplandene, Uppland.

LES OGSÅ: Bård Brørby (SV): Jevnaker har valgt side – vil bestå som egen kommune

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags